جستجو

An Analysis in the Role of Social Capital in the Resilience of Start-up Rural Businesses

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 330-344 (15) XML اصل مقاله (217.15 K)
: 1152-SCC3 (R1)
نویسندگان
1عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
2دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی/ دانشگاه سیستان و بلوچستان
چکیده
Rural settlements businesses have always been an integral part of the country's entrepreneurial and employment ecosystem. Also, the development of small and small businesses is one of the most important strategies for the economic sustainability of rural settlements, which leads to reducing unemployment, increasing employment, wasting resources and improving and increasing the quality of rural settlements. Sustainable development of rural economy the focus is on small and small rural businesses emerging from the natural and human characteristics of the rural environment. Therefore, in order to improve small and small businesses, it is necessary to pay special attention to the social capital of the village and increase the resilience of businesses. In this context, the purpose of this study is to investigate the role of social capital in the resilience of start-up businesses in rural settlements. This research has been collected by descriptive-analytical method and using library and documentary methods. The results indicate that increasing social capital increases the resilience of start-ups in rural areas. This will ultimately lead to an increase in the economic sustainability of rural settlements and, consequently, to the sustainable development of rural areas.
کلیدواژه ها