سامانه مدیریت رویدادهای علمی دانشگاه تهران به منظور یکپارچه سازی و سهولت در امر اجرای الکترونیکی همایشها، کنفرانسها، نشستهای علمی.... در دانشگاه تهران پیاده سازی شده است.

** خدمات قابل ارائه **

الف) حمایت از رویدادهای علمی داخل دانشگاه تهران

ب) حمایت از رویدادهای علمی خارج از دانشگاه تهران

** مراحل ارسال درخواست رویدادهای علمی داخل دانشگاه تهران **

1- تکمیل فرم اطلاعاتی همایش در سامانه (اینجا).

2- ارائه و تصویب فرم تکمیل شده در شورای پژوهشی دانشکده مستقل، موسسه و یا پردیس ذی ربط.

3- ارسال نامه درخواست حمایت از طریق اتوماسیون اداری دانشگاه به اداره کل خدمات پژوهشی دانشگاه با مشخصات زیر

     - موضوع نامه: درخواست حمایت از  (عنوان رویداد)

     - عنوان نامه: مدیر کل اداره خدمات پژوهشی و انتشارات دانشگاه

     ** الزامیست نامه امضاء کننده (معاون پژوهشی واحد) داشته باشد.

     ** نیازی به پیوست فرم سامانه در نامه ارسالی نیست.

4- پیگیری نتیجه از طریق حساب کاربری سامانه، (شرح نتیجه به شرح ذیل می باشد)

     - تایید شده: با درخواست شما موافقت شده است.

     - تایید نشده: درخواست شما مورد موافقت قرار نگرفته است.

     - در حال بررسی: در حال طی شدن روند بررسی درخواست.

    - تکمیل نشده: اطلاعات رویداد تکمیل نشده و یا دارای مشکل است.

5- در صورت تایید درخواست، به منظور پیگیری مراحل بعدی با شما تماس گرفته خواهد شد.

** مراحل ارسال درخواست رویدادهای علمی خارج از دانشگاه تهران **

رویدادهایی که خارج از دانشگاه تهران هستند می توانند درخواست حمایت خود را در قالب های مجوز استفاده از لوگوی دانشگاه تهران،‌ مشارکت در کمیته علمی، مشارکت در شورای سیاست گذاری و اطلاع رسانی، از طریق این سامانه ثبت نمایند.

1- تکمیل فرم اطلاعاتی همایش در سامانه (اینجا).

2- پیگیری نتیجه از طریق حساب کاربری سامانه:

     - تایید شده: با درخواست شما موافقت شده است.

     - تایید نشده: درخواست شما مورد موافقت قرار نگرفته است.

     - در حال بررسی: در حال طی شدن روند بررسی درخواست.

     - تکمیل نشده: اطلاعات رویداد تکمیل نشده و یا دارای مشکل است.

  conference[@]ut.ac.ir

کاربران محترم!

می توانید مشکلات خود در استفاده از سامانه را از طریق سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات ثبت و پیگیری نمایید.


راهنمای سامانه مدیریت نشریات علمی


آیین نامه برگزاری همایش های ملی و بین المللی در دانشگاه تهران

دستورالعمل استفاده از لوگو (نشان) دانشگاه تهران در همایش ها


اخبار همایش ها
The 4th International Conference on Solar Energy
8th International Conference on Food, Energy, Industry and Environment in Reginal and Global Context will be held on 21-23 November 2017 at University of Tehran.
8th ICSA International Conference on Innovative Technologies toward Sustainable Resource Managment for Environment, Food, Energy and the Industry in Regional and Global Context
ISPRS International Joint Conference
The preliminary program for workshops as well as oral and poster presentations are now available.
UFGNSM 2017
3rd International Persian Congress of Acarology
The congress program is available on IPCA3 website now.
2nd Iranian International Congress of Entomology
هشتمین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی
به اطلاع می رساند به دلیل درخواست های مکرر علاقمندان به ارسال مقاله به هشتمین همایش کنترل بیولوژیک، مهلت ارسال چکیده مقالات تا روز بیستم شهریور 1396 و تاریخ اعلام نتیجه داوری تا روز 15 مهر 1396 تمدید شد.
جشنواره ایده پردازی هوائی و هوانوردی
اولین کارگاه آموزشی جشنواره ایده پردازی هوایی و هوانوردی با عنوان "تدوین طرح کسب و کار" روز 28 شهریورماه در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار می شود.
سومین همایش ملی ورزش و بیماری‌ها
پذیرش مقاله برای ارائه در" سومین همایش ملی ورزش و بیماری‌ها " از سوی پژوهشگاه علوم ورزشی آغاز شد.
ششمین همایش آموزش معماری
ارسال چکیده تفصیلی مقالات بین 1200 الی 1500 کلمه تا 96/6/1 به آدرس پست الکترونیکی همایش: archedu@ut.ac.ir
اولین کنفرانس ملی مهندسی طراحی محیط زیست
اولین اطلاع رسانی عمومی کنفرانس طراحی محیط زیست منتشر شد.