سامانه مدیریت رویدادهای علمی دانشگاه تهران به منظور یکپارچه سازی و سهولت در امر اجرای الکترونیکی همایشها، کنفرانسها، نشستهای علمی.... در دانشگاه تهران پیاده سازی شده است.

خدمات قابل ارائه

الف) حمایت از رویدادهای علمی داخل دانشگاه تهران

ب) حمایت از رویدادهای علمی خارج از دانشگاه تهران

مراحل ارسال درخواست رویدادهای علمی داخل دانشگاه تهران

 1. تکمیل فرم اطلاعاتی همایش در سامانه (اینجا).
 2. ارائه و تصویب فرم تکمیل شده در شورای پژوهشی دانشکده مستقل، موسسه و یا پردیس ذیربط.
 3. ارسال نامه درخواست حمایت از طریق اتوماسیون اداری دانشگاه به معاونت پژوهشی دانشگاه با مشخصات زیر:
  • موضوع نامه: درخواست حمایت از (عنوان رویداد)
  • عنوان نامه: معاونت پژوهشی دانشگاه
  • الزامیست نامه امضاء کننده (معاون پژوهشی واحد) داشته باشد.
  • نیازی به پیوست فرم سامانه در نامه ارسالی نیست.
 4. پیگیری نتیجه از طریق حساب کاربری سامانه (شرح نتیجه به شرح ذیل می باشد)
  • تایید شده: با درخواست شما موافقت شده است.
  • تایید نشده: درخواست شما مورد موافقت قرار نگرفته است.
  • در حال بررسی: در حال طی شدن روند بررسی درخواست.
  • تکمیل نشده: اطلاعات رویداد تکمیل نشده و یا دارای مشکل است.
 5. در صورت تایید درخواست، به منظور پیگیری مراحل بعدی با شما تماس گرفته خواهد شد.

مراحل ارسال درخواست رویدادهای علمی خارج از دانشگاه تهران

رویدادهایی که خارج از دانشگاه تهران هستند می توانند درخواست حمایت خود را در قالب های مجوز استفاده از لوگوی دانشگاه تهران،‌ مشارکت در کمیته علمی، مشارکت در شورای سیاست گذاری و اطلاع رسانی، از طریق این سامانه ثبت نمایند.

 1. تکمیل فرم اطلاعاتی همایش در سامانه (اینجا).
 2. پیگیری نتیجه از طریق حساب کاربری سامانه:
  • تایید شده: با درخواست شما موافقت شده است.
  • تایید نشده: درخواست شما مورد موافقت قرار نگرفته است.
  • در حال بررسی: در حال طی شدن روند بررسی درخواست.
  • تکمیل نشده: اطلاعات رویداد تکمیل نشده و یا دارای مشکل است.
می توانید مشکلات خود در استفاده از سامانه را از طریق سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات ثبت و پیگیری نمایید.