تعداد مقالات: 99

1 پاسخ میتوکندریایی سلول های قلبی به شدت تمرین در موش های نر دیابتی نوع 2
سومین همایش ملی ورزش و بیماری‌ها
محمد مسافری ضیاءالدینی*؛ مهرداد فتحی فتحی؛ سید رضا عطارزاده حسینی؛ معصومه السادات مدرسی
مشاهده مقاله

2 2- A Color Sensing AR-Based Interactive Learning System for Kids
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
مریم طایفه محمودی*؛ فرناز ضمیری زراعتی؛ پرهام یاسینی
مشاهده مقاله

3 تأثیر یک جلسه ورزش با شدت بالا بر دریافت کالری و شاخص های اشتها در زنان بی  تحرک دارای اضافه وزن
سومین همایش ملی ورزش و بیماری‌ها
مستانه رجبیان تابش*؛ زهرا علیزاده
مشاهده مقاله

4 اندازه‌گیری خودکارامدی یادگیرندگان در محیط الکترونیکی به‌کمک رفتار شبکه‌ای آنان
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
فاطمه زرّین*؛ غلامعلی منتظر
مشاهده مقاله

5 مقایسه تاثیر سه روش تمرین ترکیبی بر مقادیر سرمی گرلین و سایتوکاین های پیش و ضد التهابی در بیماران مولتیپل اسکلروزیس (MS)
سومین همایش ملی ورزش و بیماری‌ها
سید هوتن شهیدی*؛ محمد رضا کردی
مشاهده مقاله

6 تدریس فناورانه با ادغام فناوری و پداگوژی (یک راهنمای عمل)
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
نوری براری*؛ اباصلت خراسانی؛ مرتضی رضایی زاده
مشاهده مقاله

7 مقایسه اثر فعالیت اینتروال شدید و استقامتی کم شدت شنا بر میزان جذب آلاینده‌های هالو استیک اسید توسط شناگران
سومین همایش ملی ورزش و بیماری‌ها
معصومه هلالی زاده*؛ حکیم فرجی
مشاهده مقاله

8 بررسی تاثیر طراحی محیط یادگیری گفتگو محور مبتنی بر وب برمیزان یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان مهندسی برق
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
زهرا جامه بزرگ*
مشاهده مقاله

9 تاثیر 12 هفته تمرین هوازی طولانی مدت و مکمل یاری عسل بر آنزیم های کبدی موشهای صحرایی
سومین همایش ملی ورزش و بیماری‌ها
لعیا فروزان نیا*؛ حسین عابد نطنزی
مشاهده مقاله

10 Using Technology in Learning and Testing a Model of Self-Determination Theory
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
الهام اکبری*
مشاهده مقاله

11 ارتباط بین فعالیت فیزیکی و واکنش تخمدان به تحریک تخمک گذاری در زنان نابارور
سومین همایش ملی ورزش و بیماری‌ها
اشرف کاظمی*؛ فاطمه رمضان زاده
مشاهده مقاله

12 طراحی و تولید محتوای الکترونیکی دوره اخلاق در پژوهش پزشکی
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
یوسف مهدوی نسب*؛ بنفشه درمنش؛ مهسا مرادی
مشاهده مقاله

13 مقایسه ی پارامترهای الکترونرومیوگرافی تحت تاثیر تمرین تراباند و مقاومتی در تمرین فلکشن آرنج بیماران دیستروفی عضلانی میوتونیک
سومین همایش ملی ورزش و بیماری‌ها
سیدمصطفی سراب زاده*؛ معصومه هلالی زاده
مشاهده مقاله

14 الگوی مفهومی ابعادکیفیت در یادگیری الکترونیکی
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
زهرا کریمیان*
مشاهده مقاله

15 تاثیر تمرینات ترکیبی بر سطح انسولین، IGF-1، SSTR2،SSTR5، قدرت عضلانی و توان هوازی بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال
سومین همایش ملی ورزش و بیماری‌ها
فرهاد صفری زنجانی*؛ عباسعلی گائینی؛ محمدرضا کردی
مشاهده مقاله

16 Identification of LMS dimensional problems in Iranian E-learning centers
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
مریم حق شناس*؛ حمیدرضا یزدانی؛ علی الکبر فرهنگی
مشاهده مقاله

17 تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی فزاینده بر آنزیم های AST، ALT و ALP و مقایسه ی افراد ورزشکار و غیرورزشکار
سومین همایش ملی ورزش و بیماری‌ها
جلیل جعفری*؛ فرشته شهیدی؛ مهسا نیکدل
مشاهده مقاله

18 بهبود کیفیت یادگیری در آموزش عملی با استفاده از واقعیت افزوده
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
مروارید آریان؛ رامین طوسی؛ محمد علی اخائی*
مشاهده مقاله

19 تاثیر همزمان فعالیت تمرینی منظم و ویتامین D بر سطوح TLR4 در رتهای نر قرار گرفته در معرض آب اکسیژنه
سومین همایش ملی ورزش و بیماری‌ها
نعیمه محسنی زاده*؛ محمدعلی آذربایجانی؛ حمید نجفی پور؛ عباسعلی کشتکار؛ حسن متین همایی
مشاهده مقاله

20 بررسی رابطه بکارگیری یادگیری سیار و اثر بخشی آموزش در هنرستان های فنی و حرفه ای
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
فرید معدن پور*
مشاهده مقاله

21 اثر شنا با دلفین بر مهارتهای حرکتی درشت کودکان 8 ساله مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم
سومین همایش ملی ورزش و بیماری‌ها
محمدرضا اشتری*؛ محمود شیخ؛ ناصر نقدی
مشاهده مقاله

22 بررسی تأثیر ارائه خدمات هوشمند مبتنی بر موبایل بر فاکتورهای یادگیری
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
رسول صیقلی*؛ مهدی شیرمحمدی
مشاهده مقاله

23 مقایسه تاثیر 4 هفته آموزش فعالیت بدنی از طریق تلگرام بر کیفیت زندگی وترکیب بدنی زنان
سومین همایش ملی ورزش و بیماری‌ها
جیران زبردست*؛ توحید سیف برقی
مشاهده مقاله

24 مقایسه اثربخشی غوطه وری آبی و تمرین با توپ پزشکی و تکنیک الکساندر در سلامت روانی و تعادل بیماران پارکینسون
سومین همایش ملی ورزش و بیماری‌ها
حمیدرضا عریضی سامانی*؛ محمدرضا مصاحبی
مشاهده مقاله

25 تولید محتوای الکترونیکی برای تدریس مبحث آرایش الکترونی کوانتومی عناصر
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
علیرضا ناصری مود*
مشاهده مقاله

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه