جستجو

مسئولیت‌ اجتماعی دانشگاه‌ها در مواجه با بیماری‌ کرونا (موردمطالعه: دانشگاه تهران)

پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.23 MB)
عنوان دوره: مجموعه مقاله های اولین جشنواره ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی
نویسندگان
گروه آموزشی توسعه و سیاست‌گذاری اجتماعی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
چکیده
دانشگاه‌های مختلف دنیا سال‌ها است مقوله مسئولیت اجتماعی دانشگاه و تأکید بر مسئولیت اخلاقی، اجتماعی و زیست‌محیطی را موردتوجه قرار داده‌اند. در مطالعه حاضر با روش کتابخانه‌ای، ضمن مروری بر ادبیات مسئولیت اجتماعی دانشگاه، به‌طور خاص مجموعه اقدامات دانشگاه تهران به‌منظور تحقق مسئولیت اجتماعی در قبال بیماری کرونا مرور و با توجه به محورهای مورد تأکید دانشگاه در چندین مقوله دسته‌بندی گردید. مجموعه اقدامات انجام‌شده دانشگاه تهران در حوزه مسئولیت اجتماعی در مواجه به بیماری کرونا در چندین محور متمرکز شده است که عبارت‌اند از: فعالیت‌های علمی؛ حمایت مالی از پژوهش‌های علمی؛ تولید تجهیزات بهداشتی و درمانی توسط شرکت‌های پارک علم و فناوری دانشگاه تهران؛ تولید خدمات تسهیل‌کننده فاصله‌گذاری فیزیکی توسط شرکت‌های پارک علم و فناوری دانشگاه تهران؛ تدوین بسته حمایتی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برای شرکت‌ها در شرایط شیوع کرونا؛ آموزش و اطلاع‌رسانی (در حوزه پیشگیری، مهارت‌های زندگی، بهداشت روان، ارتقای تاب‌آوری)؛ خدمات سلامت جسم و روان؛ تسهیل امور دانشجویان و کارکنان دانشگاه در راستای توجه به سلامت آن‌ها؛ حمایت از گروه‌های آسیب‌دیده از کرونا و تقدیر از کادر درمان. به‌طورکلی دانشگاه تهران در مواجه با بحران کرونا در ابعاد آموزشی، پژوهشی، خدمات سلامت، حمایت‌های اجتماعی و ... اقدامات متعددی انجام داده است.
کلیدواژه ها
اصل مقاله

دانشگاه، مسئولیت اجتماعی، کرونا، آموزش، پژوهش، خدمات اجتماعی