جستجو
کلیدواژه ها = آموزش
تعداد مقالات: 10

1 اخلاق حرفه‌ای در آموزش و پژوهش علوم زیستی: ملاحظات و چالش‌ها
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
حسام‌الدین اکبرین*؛ آلاء عنایتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (216.21 K)

2 اخلاق حرفه‌‌ای در دامپزشکی و نقش و مسئولیت اجتماعی دانشگاه
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
حسام‌الدین اکبرین*؛ آلاء عنایتی؛ پرهام صوفی‌زاده
مشاهده مقاله

3 بررسی تأثیر و اهمیت آموزش اخلاق در دانشگاه‌ها بر جنبه‌های مختلف اجتماعی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
امین جانقربانی؛ فاطمه یزدیان*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (315.58 K)

4 بررسی توصیفی آموزش اخلاق در شاهنامه فردوسی بر پایه‏ی مجالس بزرگمهر
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نیلوفرسادات عبدالهی*
مشاهده مقاله

5 بررسی مؤلفه‌های اخلاقی در آموزش عالی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
ابراهیم رحیمی پور*
مشاهده مقاله

6 تبیین و طراحی الگوی تحقق دانشگاه اخلاق مدار
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
مصطفی لطفی جلال آبادی*؛ سلطنت روایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (431.17 K)

7 رویکرد و کارکرد: جایگاه موزه‌های دانشگاهی در نظام آموزشی
اولین همایش علمی و جشنواره موزه‌های دانشگاهی کشور
مهران نوروزی آبادچی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (153.96 K)

8 مسئولیت‌ اجتماعی دانشگاه‌ها در مواجه با بیماری‌ کرونا (موردمطالعه: دانشگاه تهران)
اولین جشنواره ترویج مسئولیت‌‌پذیری اجتماعی در دانشگاه تهران ؛ مجموعه مقاله های اولین جشنواره ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی
زهرا فرضی زاده*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.23 MB)

9 نقش دانشگاه در توسعه پایدار و گسترش اخلاق محیط زیستی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
حمید رضا ناصری*؛ رضا شاکری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (360.5 K)

10 واکاوی چالش‌های آموزش در فضای مجازی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
فاطمه احمدی*
مشاهده مقاله