جستجو

واکاوی چالش‌های آموزش در فضای مجازی

پذیرفته شده برای پوستر XML
عنوان دوره: مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
همدان ایران دانشگاه فرهنگیان شهید باهنر
چکیده
با گسترش فضای مجازی و فراگیری کاربران در این حیطه و با توجه به شرایط پیش‌آمده براثر ویروس کرونا که نیاز به اینترنت و آموزش در فضای مجازی را تشدید کرده است، آسیب‌های جدی اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی و ... دامن‌گیر کاربران شده است. آسیب‌های روان‌شناختی موردبحث در این مقاله که مربوط به زندگی فردی و اجتماعی افراد می‌شود و در دانش آموزان و دانش جویان هم دیده می‌شود، استفاده‏ی افراطی از فضای مجازی است که از توان عقل می‏کاهد. این مقاله با روش کیفی و با مطالعات کتابخانه‌ای نوشته شده است. هدف این‌دست پژوهش‌ها، نمایان و برطرف ساختن چالش‌ها و مشکلات موجود در این فضا و جست‌وجوی این نکته است که فضای مجازی چه آسیب‌هایی را برای استفاده‏کنندگان در پی خواهد داشت. با گوشزد کردن این موانع، می‏توان قدمی در جهت رشد آموزشی آینده‌سازان کشورمان داشت. نتیجه‏ی این قبیل پژوهش‌ها، رویکردهای بهتر درزمینه‏ی آموزش مجازی و به‌تبع آن رفع مشکلات تعلیم و تربیت و به دست آوردن اطلاعات درباره‌ی آموزش مجازی و همچنین نمایان کردن کاستی‌ها در این زمینه را در اختیار سیاست‏گذاران قرار می‏دهد.
کلیدواژه ها