جستجو

A New Perspective On Resilience; Cognitive Approach

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 1511-1524 (14) XML اصل مقاله (362.26 K)
: 1299-SCC3
نویسندگان
عضو هیأت علمی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
چکیده
The term ‘resilience’ is now widely accepted as a concept relating to the protection of critical functions of society and the ‘cognitive resilience’ term is very similar, only it plays out in the cognitive domain as opposed to the physical domain. It has to do with world views and interpretative schemata used by the news consumers to make sense of information. This study examines the individual, social and organizational factors affecting the incidence of cognitive resilience. The purpose of this article is to review the individual, social and organizational factors of resilience from a cognitive perspective, which is considered a pristine and new topic.
کلیدواژه ها