برنامه های در حال برگزاری
عنوان برنامه تاریخ برگزاری
International Conference "Regional Studies; Theoretical Approaches and Practical Experiences" 12 اسفند 1396
چهارمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی با تأکید بر بهبود محیط کسب و کار 13-14 شهریور 1397
جشنواره ترویج مسئولیت‌‌پذیری اجتماعی در دانشگاه تهران 16 بهمن 1396
جشنواره ایده پردازی هوایی و هوانوردی 30 بهمن 1396
کنفرانس بین‌المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه 06 اسفند 1396
سومین کنگره ملی روانشناسی 09-11 اسفند 1396
یازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران 09 اسفند 1396
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی 13-15 اسفند 1396
وب سایت همایش جایگاه و نقش مادر 16-17 اسفند 1396
دومین دوره جشنواره ملی کتاب سال فرھنگی دانشجویان 15 اردیبهشت 1397
دهمین کنفرانس بین المللی روان‌درمانی 23-24 اردیبهشت 1397
سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران 25-26 اردیبهشت 1397
برنامه های برگزار شده
عنوان برنامه تاریخ برگزاری
International Conference on Dry-Land Ecology 03-04 مهر 1390
The 10th APEF International Conference 26-28 مهر 1390
UFGNSM 2011 11-12 آبان 1390
The Second Iranian Conference on Renewable Energy and Distributed Generation (ICREDG 2012) 16-18 اسفند 1390
International Conference on: Biodiversity in Zagros Region, Iran 16-17 اردیبهشت 1391
Asia-Pacific Experiences in International Banking, Foreign Trade and SMEs Financing 28-29 آذر 1391
The 3rd International Conference of Asian Dendrochronology Association "Climate Change and Tree Rings" 22-25 فروردین 1392
Biospher Reserves, the way to sustainability 31 فروردین -01 اردیبهشت 1392
Sensors and Models in Photogrammetry and Remote sensing 13-16 مهر 1392
UFGNSM 2013 14-15 آبان 1392
International Conference on Entrepreneurship (ICE- 2014): Emphasizing Improvement of Business Environment 03-04 اسفند 1392
The 7th Biannual Conference on Issues in English Language Teaching 18-20 شهریور 1393
Anthropogenic Changes of Environment and Landscape in Arid and Semi-Arid Regions 16-17 مهر 1393
Geospatial Information Research 25-26 آبان 1393
4rd INTERNATIONAL CONFERENCE and EXHIBITION on CEMENT INDUSTRY, ENERGY and ENVIRONMENT (CIEE) 01-03 آذر 1393
First International Conference on Shakespeare Studies in Iran 05-06 آذر 1393
2nd conference and exhibition on solar energy 08-09 شهریور 1394
The 12th International Conference on Membrane Science and Technology (MST 2015) 10-12 آبان 1394
5th Ultrafine Grained and NanoStructured Materials 20-21 آبان 1394
SMPR2015 02-04 آذر 1394
International Conference on Investment opportunities in Iran of post-sanction 05-06 مرداد 1395
Water and Environment in the New Millennium: Education and Capacity Building 13-15 آذر 1395
International Workshop on Scientific Prospects of the FAIR Project 31 فروردین -02 اردیبهشت 1396
ASPA LEADERSMEETING 2017 18-20 اردیبهشت 1396
11th International Congress on Civil Engineering 02 خرداد 1396
3rd International Persian Congress of Acarology 01-03 شهریور 1396
2nd Iranian International Congress of Entomology 11-13 شهریور 1396
ISPRS International Joint Conference 15-18 مهر 1396
UFGNSM 2017 21-22 آبان 1396
8th ICSA International Conference 30 آبان -02 آذر 1396
The 4th International Conference on Solar Energy 03-04 آذر 1396
سامانه مدیریت همایش‌ها و کنفرانس‌های دانشگاه تهران 01 فروردین 1389
اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی 01-02 آذر 1390
سومین کنفرانس بین‌المللی حوادث رانندگی و جاده‌ای 26-28 اردیبهشت 1391
روسو در دنیای امروز Rousseau Aujourd 'hui 19-20 مهر 1391
ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران 16-18 آبان 1391
سمینار آموزشی آیین نامه های چهارگانه خاص دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 12-15 آذر 1391
انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه تهران 01-03 اسفند 1391
سومین همایش بین المللی دانشجویی بیوتکنولوژی 18 اردیبهشت 1392
هفتمین دوره همایش ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی 18 اردیبهشت 1392
چهاردهمین کنگره ملی خوردگی ایران 24-26 اردیبهشت 1392
نخستین کنفرانس بین المللی متامتریال در ایران 03-04 خرداد 1392
علوم علفهای هرز ایران 02-04 شهریور 1392
نخستین دوره مسابقات ملی پویا نمایی در مهندسی شیمی 04 مهر 1392
پنجمین همایش ملی حبوبات 07 اسفند 1392
نخستین کنفرانس ملی معنی شناسی و نحو زبان های ایرانی 09-10 اردیبهشت 1393
دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران 17-18 اردیبهشت 1393
پنجمین همایش بیوانفورماتیک ایران 30-31 اردیبهشت 1393
همایش علوم جغرافیایی ایران 93 30 اردیبهشت 1393
بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران 01-04 شهریور 1393
نخستین کنفرانس ملی کارآفرینی اجتماعی در حوزه معلولیت 30 مهر 1393
سامانه ویراستاری و ارتقای مجلات علمی کشور 04 بهمن -01 فروردین 1393
همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور (رویکردی راهبردی به تولید،اشتغال و افزایش بهره وری مناطق روستایی) 15 بهمن 1393
همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست ، انرژی و صنعت پاک 25-29 بهمن 1393
زالوی طبی: زیست شناسی، زیست فناوری و کاربردها 28-30 بهمن 1393
چهارمین کنفرانس ملی دانشجویی کارآفرینی -۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۳ برگزارکننده دانشگاه علم و فرهنگ 28 بهمن 1393
ادبیات تطبیقی، امروز 28-29 بهمن 1393
the Second International Conference Of Technology Commercialization (ICTC) 03-04 اسفند 1393
همایش ضرورت تحول در حقوق بین الملل خصوصی ایران 06 اسفند 1393
9ncame 02-03 اردیبهشت 1394
کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست 11 خرداد 1394
دومین کنگره قارچ شناسی ایران 01-03 شهریور 1394
اولین کنگره بین المللی حشره‌شناسی ایران 07-09 شهریور 1394
Water:source of life 25-26 مهر 1394
اولین همایش ملی "جامعه، منابع طبیعی، آب و محیط زیست؛ چالش ها و راهکارها" 05-06 آبان 1394
چهارمین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای 19-21 آبان 1394
پنجمین سمینار دوسالانه کمومتریکس ایران 04-05 آذر 1394
دومین همایش ملی بهبود محیط کسب و کار 23 آذر 1394
نهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران 25 آذر 1394
دهمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت (PSPC Conference 2016) 29-30 دی 1394
همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست 30 بهمن 1394
سومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی با تاکید بر بهبود محیط کسب وکار 01-02 اسفند 1394
هجدهمین کنفرانس شیمی فیریک ایران 15-18 اسفند 1394
نخستین همایش ملی راهداری 07-08 اردیبهشت 1395
اولین کنگره ملی بهینه سازی مصرف انرژی 09 اردیبهشت 1395
اولین کنفرانس بین المللی نمونه برداری و پایش آلاینده های محیط زیست 12-14 اردیبهشت 1395
چهارمین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست و اولین جشنواره ملی فرهنگ روستا 29-30 اردیبهشت 1395
کنفرانس علوم، مهندسی و فناوریهای محیط زیست 05-06 خرداد 1395
دومین همایش نقش بانک‌های توسعه‌ای در توسعه و رونق اقتصادی‌کشور 10 خرداد 1395
بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران 06-09 شهریور 1395
بیستمین همایش انجمن زمین شناسی ایران 16-17 شهریور 1395
شانزدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن در ایران 12-13 مهر 1395
سیاست های مالی و مالیاتی ایران 17 مهر 1395
کنفرانس معماری و سازه|بیونیک 18-19 آبان 1395
سنجنده‌ها و مدل‌ها در فتوگرامتری و سنجش از دور (SMPR) 22 آبان 1395
ششمین همایش بیوانفورماتیک ایران 23-25 آذر 1395
کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران 06-07 بهمن 1395
دومین همایش ملی ورزش و بیماری ها 25 بهمن 1395
دومین کنفرانس علمی دانشجویی شیمی 26-28 بهمن 1395
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران 26-27 بهمن 1395
اولین کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات 04-05 اسفند 1395
یازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران 11 اسفند 1395
ششمین همایش ملی دانشجویی کارآفرینی 13 اسفند 1395
امداد و نجات ؛ مدیریت و مسئولیت از منظر فقه و حقوق 12 اردیبهشت 1396
چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست 02-03 خرداد 1396
اولین کنفرانس ملی مهندسی طراحی محیط زیست 25-26 مهر 1396
هشتمین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی 10-11 آبان 1396
اولین جشنواره‌ فرهنگ دانشگاه تهران 04-08 آذر 1396
اولین سمپوزیم ملی عسل و علوم زیست مولکولی 07 آذر 1396
سومین همایش ملی ورزش و بیماری‌ها 09-10 آذر 1396
ششمین همایش آموزش معماری 12-13 آذر 1396
اولین سمپوزیم ملی عسل و پژوهش‌های بیومولکولی 29 آذر 1396