عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

موضوعات = ������ �� ������ ���� ������������ ��������������������
تعداد مقالات: 6

1 Identification of LMS dimensional problems in Iranian E-learning centers
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
مریم حق شناس*؛ حمیدرضا یزدانی؛ علی الکبر فرهنگی
مشاهده مقاله

2 الگوی مفهومی ابعادکیفیت در یادگیری الکترونیکی
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
زهرا کریمیان*
مشاهده مقاله

3 بررسی تاثیر سیستم های یادگیری الکترونیکی بر تعهد کارکنان در سازمان صدا وسیما
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
نیره دارائی*
مشاهده مقاله

4 بررسی نقش بستر آموزش الکترونیکی و استراتژی ورود به بازار آموزش بین‌المللی
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
صدیقه صادقی*؛ فریبرز رحیم نیا
مشاهده مقاله

5 جایگاه یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌های برتر دنیا و آینده تحولات آن در آموزش عالی ایران
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
لاله رئیسی*؛ سید علی اکبر صفوی؛ قاسم سلیمی
مشاهده مقاله

6 سامانه مدیریت یادگیری، انگیزش و رضایت دانشجویان
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
اعظم اسفیجانی*
مشاهده مقاله