عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

موضوعات = ���������� ������ ������������
تعداد مقالات: 3

1 Authentic Online Resources for Learning French
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
سوده اقتصاد*
مشاهده مقاله

2 تحلیل اثربخشی آموزش الکترونیکی بر یادگیری خودراهبری در بین دانشجویان
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
عاطفه آرین فر*؛ محمود اکرامی؛ علی اصغر کاکوجویباری
مشاهده مقاله

3 موک ها بودن یا نبودن؟
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
معصومه مطور*؛ خدیجه علی آبادی؛ ناصر مزینی
مشاهده مقاله