جستجو
موضوعات = ���������� ������ ������������
تعداد مقالات: 3

1 Authentic Online Resources for Learning French
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
مشاهده مقاله

2 تحلیل اثربخشی آموزش الکترونیکی بر یادگیری خودراهبری در بین دانشجویان
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
مشاهده مقاله

3 موک ها بودن یا نبودن؟
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
مشاهده مقاله