جستجو
تعداد مقالات: 135

101 فضیلت سازمانی: رویکردی سازمانی به اخلاق(دانشگاه فضیلت‌محور)
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
زهرا قموشی؛ جواد پورکریمی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (549.93 K)

102 فلسفه دانشگاه به مثابه جماعت با فضیلت خیر عمومی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
سیدهاشم منیری*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (236.19 K)

103 فناوری‌های نوظهور، چالش‌های اخلاقی و نقش آفرینی دانشگاه
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
امین جانقربانی؛ فاطمه یزدیان*
مشاهده مقاله

104 کارآفرین اخلاقی عنصری از رهبری اخلاقی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
حجت ناصحیان*؛ فاطمه طاهرپور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (340.98 K)

105 ماجرای نهایی علم و ثروت
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
مسلم شجاعیان فر*
مشاهده مقاله

106 مبانی، مؤلفه‌ها و شاخص‌های دانشگاه اخلاق‌مدار با تأکید بر اخلاق توحیدی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
اصغر مولائی*؛ احد نژادابراهیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (298.97 K)

107 مبانی، مولفه‌ها و ویژگی‌های دانشگاه اخلاق مدار
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
ثریا خیری؛ مهدی اکبرنژاد؛ معصومه زنگنه*
مشاهده مقاله

108 مدل یابی نقش ابعاد رهبری اخلاقی در وفاداری سازمانی (مطالعه موردی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا)
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
سیروس قنبری؛ جمال عبدالملکی*
مشاهده مقاله

109 مدل‌سازی شیوع رفتار ناهنجار و شکست آستانه مقاومت جامعه با کمک علم شبکه
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
زهرا فرحی*؛ علی کمندی؛ محمود شعبانخواه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (525.83 K)

110 مسئولیت اجتماعی دانشگاه در اتحادیه اروپا
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
علی صباغیان*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (398.41 K)

111 مسئولیت اجتماعی دانشگاه‌ها در قبال بحران کرونا: مطالعه‏ی موردی دانشگاه‌های منطقه CIS (کشورهای مستقل مشترک‌المنافع)
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
احسان رسولی نژاد*؛ پریسا صبری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (356.66 K)

112 مسئولیت اخلاقی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان در جامعه
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
امیرحسین امامی*
مشاهده مقاله

113 مسئولیت اخلاقی دانشگاه نسبت به جامعه
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
مهدیه کشت گر*
مشاهده مقاله

114 مسئولیت اخلاقی کنش گران دانشگاهی ازمنظر: فلسفه اخلاق،جامعه شناسی اخلاق،جامعه شناسی سیاسی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
سید محمود نجاتی حسینی*
مشاهده مقاله

115 مسئولیت‌پذیری اجتماعی در پروژه‌های شهر دانش دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
علی محقر*؛ روح ا... قاسمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (913.84 K)

116 مسئولیت حقوقی و اخلاقی مسئولان دانشگاه اخلاق مدار
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
مژگان زین الدینی میمند*
مشاهده مقاله

117 مطالعه ‏ی تطبیقی اصول اخلاق حرفه‌ای در نظام آموزش و درمان پزشکی با آموزه‌های اسلامی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
زهرا علیمرادی*؛ زهرا عواطفی؛ جعفر گل‌محمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (736.92 K)

118 مطالعه‌ای بر مولفه‌های اخلاق در دانشگاه
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
فاطمه سلکی چشمه سلطانی*؛ علی جعفری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (190.4 K)

119 مطالعه ای در باب چالش های اخلاقی در نظام آموزش عالی ایالات متّحده آمریکا
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
آویشا اشرف الکتابی*؛ روح الله حسینی
مشاهده مقاله

120 مطالعه‌ای در باب چالش‌های اخلاقی در نظام آموزش عالی ایالات متّحده آمریکا
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
آویشا اشرف الکتابی*؛ روح الله حسینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (401.89 K)

121 مقدمه‌ای بر ارزش‌های بنیادین مرامنامۀ اخلاق دانشگاه
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
محمد خدایاری فرد*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (258.8 K)

122 منشورهای اخلاقی دانشگاهی، مورد کاوی منشور اخلاقی دانشگاه بوعلی سینا
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
امیرحسین رهبر*؛ سید یوسف موسوی زوارق
مشاهده مقاله | اصل مقاله (727.11 K)

123 موبینگِ آکادمیک: نمادِ بی‌اخلاقی در دانشگاه اخلاق مدار (سیر تاریخی تعاریف و اشکال متداول، همراه با عللِ ایجاد)
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
آناهیتا زند*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (645.09 K)

124 مؤلفه‌ها و مبانی اخلاق پژوهشی در پژوهش‌های دانشگاهی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
لطفعلی عاقلی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (551.69 K)

125 نارسایی های حمایت حقوقی از اخلاق پژوهش دانشگاهی در «دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی»
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
مهدی خاقانی اصفهانی*
مشاهده مقاله