جستجو
تعداد مقالات: 135

-24 آیا «تقلب» در امتحانات دانشگاهی «غیراخلاقی » است؟
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
عبدالحسین امیدی نیا*
مشاهده مقاله

-23 اخلاق آموزش عالی مجازی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
داود نوجوان*؛ ابوالفضل نوجوان
مشاهده مقاله

-22 اخلاق حرفه‌ای اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها در دوران کرونا
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
پریسا سادات بهبهانی نیا*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (634.74 K)

-21 اخلاق حرفه‌ای در آموزش عالی (موانع و راهکارها)
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
فهمیه جعفری*؛ هادی پورشافعی؛ فاطمه جعفری
مشاهده مقاله

-20 اخلاق حرفه‌ای در آموزش و پژوهش علوم زیستی: ملاحظات و چالش‌ها
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
حسام‌الدین اکبرین*؛ آلاء عنایتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (216.21 K)

-19 اخلاق حرفه‌ای در حوزۀ تعلیم و تربیت، با تأکید بر بیانیه‏‌ی گام دوم انقلاب اسلامی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
فرهاد نظری*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (932.29 K)

-18 اخلاق حرفه‌‌ای در دامپزشکی و نقش و مسئولیت اجتماعی دانشگاه
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
حسام‌الدین اکبرین*؛ آلاء عنایتی؛ پرهام صوفی‌زاده
مشاهده مقاله

-17 اخلاق حرفه‌ای در نظام اداری دانشگاه تهران
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
فاطمه آموزگاری*؛ محمدحسین صبور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (485.43 K)

-16 اخلاق حرفه‌ای در نظام آموزشی دانشگاه
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نرگس سادات جوهری*
مشاهده مقاله

-15 اخلاق حرفه‌ای در نظام اندیشه ورزی حکیم میرفندرسکی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
مهرداد آقاشریفیان*
مشاهده مقاله

-14 اخلاق حرفه‌ای، راهی به سوی هم‌آفرینی در دانشگاه
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
فاطمه طاهرپور*؛ سعیده سمائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (405.58 K)

-13 اخلاق در دانشگاه
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
سحر نخعی*
مشاهده مقاله

-12 اخلاق در فضای مجازی با تاکید بر برنامه درسی پنهان
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
ناهید نادری بنی*
مشاهده مقاله

-11 اخلاق علم در ایران
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
احسان شاه قاسمی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (282.68 K)

-10 اخلاق‌مداری در انجام پژوهش و نگارش و انتشار مقالات علمی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
سید امیر کیوان قربانی تنها*
مشاهده مقاله

-9 اخلاق‌مداری در فرآیند انجام پایان‌نامه
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
سید امیر کیوان قربانی تنها*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (194.88 K)

-8 اخلاق مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاه نسبت به جامعه:فلسفه دانشگاه مدرن و ایده شهروندی دانشگاهی گفتگویی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
سید محمود نجاتی حسینی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (516.08 K)

-7 اخلاق و آداب دانشجویی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
مهرداد برون*
مشاهده مقاله

-6 ارائه‌ی راهکارهایی برای چگونگی تشکیل یک ارتش اخلاقی پراگماتیستی در جامعه توسط دانشگاه‌ها با استفاده از نظریه‌ی دئونتولوژی در اخلاق
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
جعفر گل محمدی*؛ صدف توتونچی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (700.26 K)

-5 ارتباط و پیامدهای ارزشهای اخلاقی در دانشگاه
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
سید یوسف هاشمی*؛ مهدی شعبانی شفیع آبادی؛ محمد امین نصیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (329.44 K)

-4 ارزیابی اخلاقی آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی مصوب 18/12/1394
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
حسن بوسلیکی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (328.4 K)

-3 ارزیابی اخلاق حرفه‌ ای کارشناسان آموزش از دیدگاه دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارشناسان آموزش دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
بهنوش بهرامی*؛ محمد قهرمانی؛ غلامرضا شمس مورکانی
مشاهده مقاله

-2 ارزش‌های اخلاقی و معنوی در دانشگاه و تأثیر آن بر جامعه کنونی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
آسیه قاسمی*
مشاهده مقاله

-1 از اخلاق فلسفی تا اخلاق کاربردی: راهبردهای عملیاتی رشد اخلاقی دانشگاه
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
احد قرامرز قراملکی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (286.39 K)

0 آسیب‌شناسی فرهنگی قانون‌گریزی در نظام آموزش عالی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
مریم بناهان*؛ رقیه حیدرزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (683.34 K)