جستجو
تعداد مقالات: 178

126 شبیه سازی و بهینه سازی راهکارهای مدیریتی در بهبود کیفیت رواناب سطحی با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.07 MB)

127 شبیه سازی و تحلیل آزمایشگاهی بیوراکتور غشایی به منظور تصفیه پساب آب پنیر
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1011.04 K)

128 شبیه سازی و تحلیل شبکه آب با استفاده از نرم افزار WaterGEMS با هدف یکنواختی فشار در شبکه و کاهش هدر رفت آب
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (422.34 K)

129 شناسایی تهدیدات مؤثر بر پیدایش و افزایش آب بدون درامد (مطالعه موردی: محدوده تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب منطقه 4 شهر تهران)
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (829.6 K)

130 شناسایی راهکارهای افزایش درآمد شرکت آب و فاضلاب با کمک روش swot (مطالعه موردی: آب و فاضلاب مشهد)
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (895.83 K)

131 شناسایی عوامل موثر بر کاهش زیان آب بدون درآمد به عنوان راهبردی در تحقق اقتصاد مقاومتی
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (654.95 K)

132 شناسائی عوامل و کاهش آب بحساب نیامده در شبکه های آبرسانی شهری ، مطالعه موردی شهرهای کمتر از 10000 انشعاب استان آذربایجان شرقی
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (618.73 K)

133 شناسائی مولکولی باکتری لژیونلا در منابع محیطی با استفاده از تکنیک Nested PCR
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (651.59 K)

134 طراحی ، اجرا و بهره برداری از سیستم اسمز معکوس جهت نمک زدایی و تصفیه آب شور چاه های منطقه چادرملو به منظور تامین آب صنعتی
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.06 MB)

135 طراحی جانمایی و دبی بهینه پمپاژ چاههای برداشت از آب زیرزمینی با استفاده از تلفیق مدل MODFLOW و الگوریتم دسته ذرات (PSO)
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (272.36 K)

136 طراحی و ساخت ربات بازرسی شبکه های فاضلاب با قابلیت تغییر مسیر وحرکت در لوله فاضلاب با بستر نا مناسب
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (934.88 K)

137 فرایند شیرین سازی آب دریا ؛ روش ها، مزایا و چالش ها بر پایه قاره های مختلف
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (874.14 K)

138 قابلیت اعتماد تلفیقی هیدرولیکی و مکانیکی شبکه توزیع آب شهری
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (956.36 K)

139 کاربرد آب خاکستری در راستای کاهش مصرف آب شرب در منازل مسکونی
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (607.86 K)

140 کاربرد اگوریتم ژنتیک تحت نرم افزار اکسل در مدیریت بهینه کیفی شبکه های توزیع آب
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1004.68 K)

141 کاربرد مایعات یونی در استخراج/پیش تغلیظ کادمیم به روش ریز استخراج مایع-مایع پخشی پیش از اندازه گیری با طیف سنجی جذب اتمی
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (865.83 K)

142 کاربرد مدیریت فشار در کاهش حوادث خط انتقال آب ( مطالعه موردی خط انتقال شهر سجزی، ایران )
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (549.88 K)

143 کاربرد نانومیله های اکسید روی پوشش داده شده روی سطح کربن فعال در حذف شوری از آب های لب شور
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (172.87 K)

144 کنترل بیولوژیکی بالکینگ در سیستم های تصفیه لجن فعال
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (510.79 K)

145 کنترل فشار‌های منفی ناشی از ضربه قوچ در خطوط انتقال آب با ترکیب تانک ضربه گیر و شیر هوا (مطالعه موردی: شهرستان مهران، استان ایلام)
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (863.07 K)

146 گیاه پالایی حذف نیترات از آب آشامیدنی
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (977.9 K)

147 گندزدایی آب آلوده با استفاده از فرآیند الکتروشیمیایی واجد الکترود مش استیل
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (882.57 K)

148 لزوم اصلاح مخازن بتنی زمینی ذخیره آب موجود بر اساس معیارهای پدافند غیر عامل
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (600.79 K)

149 لزوم وجود برچسب بازده اقتصادی آب مصرفی در وسایل خانگی از جمله کولرهای آبی و راهکارهای عملی برای بالا بردن این بازده
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.26 MB)

150 محاسبه قطر بهینه انشعابات آب براساس تعداد واحد های مسکونی,ظرفیت قراردادی و ظرفیت اندازه گیری کنتورها
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (168.04 K)