جستجو
تعداد مقالات: 178

101 تحلیل هیدرولیکی شبکه جمع آوری فاضلاب تصفیه خانه خین عرب مشهد به کمک نرم افزار SewerGEMS V8i (1395-1420)
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (405.32 K)

102 تحلیل و ارزیابی عملکرد شبکه‌های توزیع آب با استفاده از معیارهای عملکرد و شاخص پایداری قطعی و فازی
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (863.35 K)

103 تحلیل و مدلسازی شبکه های توزیع آب در راستای طرح های اصلاح و توسعه شبکه به منظور کاهش هدر رفت واقعی و ارائه مدل هیدرولیکی
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.71 MB)

104 تخمین و ارزیابی ردپای آب آبی و سبز محصولات عمده مورد کشت در حوزه آبخیز پایاب رودان در استان هرمزگان
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله

105 تشخیص آلودگی عمدی و مخاطرات آن در شبکه توزیع آب
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (788.4 K)

106 تصفیه پساب رنگی با استفاده از غشای نانوکامپوزیت پلی‌اترسولفون اصلاح شده با نانوذرات بوهمیت و فومارات آلوموکسان
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (896.62 K)

107 تصفیه فاضلاب خاکستری با روش هوادهی به‌ منظور تامین آب مورد نیاز‌ فضای سبز مطالعه، طراحی و اجرا : دانشگاه کاشان
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (827.64 K)

108 تعیین حد مجاز نامیزانی کوپلینگ‏ های انعطاف‏ پذیر دیافراگمی تجهیزات دوار، با استفاده از روش تحلیل خستگی المان محدود
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (822.18 K)

109 تعیین کمی پارامترهای آب بدون درآمد ، در راستای کسب درآمد پایدار در شرکتهای آبفای شهری و روستایی (مطالعه موردی زون 4 شهر ایلام)
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.02 MB)

110 جایگزینی مدل مدیریتی «مهندسی کیفیت آب» با «بهداشت آب» راه‌کاری برای مدیریت کارآمدتر در تامین و توزیع آب آشامیدنی
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (750.13 K)

111 حذف آلاینده متیل اورانژ از آب با استفاده از هیبرید حاوی نانولوله‌های کربنی و نانوذرات اکسید روی
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (873.57 K)

112 حذف تکمیلی BOD5 و COD از پساب خروجی تصفیه‌خانه بابل در وتلندهای گیاهان تیفا لاتیفولیا و نی استرالیایی
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (803.95 K)

113 حذف فسفر و نیتروژن از فاضلاب به صورت بیولوژیکی
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.33 MB)

114 حذف فلزات سمی از محلول‌های آبی بااستفاده از کامپوزیت‌های مغناطیسی کیتوسان
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (972.19 K)

115 حذف منیزیم و سولفات از آب آشامیدنی با استفاده از آهک و پلی آلومینیوم کلراید
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (847.97 K)

116 حذف نیترات فاضلاب تهران توسط خاک اره درخت گردو
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (730.49 K)

117 حذف یون کلراید از محلول آبی سنتیتیک و طبیعی با استفاده از جاذب گیاهی پوست لیمو ترش
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (883.93 K)

118 دغدغه و معظلات احداث وبهره برداری ازتصفیه خانه های فاضلاب‌ جوامع کوچک روستایی در حوزه رودخانه کرج باروش ارزیابی زیست محیطی ونگرش فرهنگی اجتماعی
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (178.18 K)

119 رنگزدایی از محیط آبی حاوی رنگ آزو متیل رد با استفاده از نانو کاتالیست مغناطیسی
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (167.09 K)

120 رنگزدایی و حذف COD از فاضلاب حاوی رنگزای آزوی AR18 در بیوراکتور غشائی ناپیوسته متوالی (SBMBR) تحت تاثیر زمان ماند هیدرولیکی (HRT)
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.02 MB)

121 رویکردشبیه سازی_ بهینه سازی در طراحی شبکه های توزیع آب شهری با استفاده از WaterGEMS (مطالعه موردی: ناحیه یک شهر ایلام)
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (740.33 K)

122 ساخت غشای لایه نازک ترکیبی اسمز معکوس به منظور شیرین سازی آب های لب شور
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (654.23 K)

123 ساخت غشای نانوفیلتراسیون حاوی نانولوله‌های کربنی به منظور تصفیه آب
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (607.06 K)

124 شبیه‌سازی دینامیک سیالات محاسباتی حذف ماده رنگزا طی فرآیند فنتون هتروژن در راکتور بسترسیال
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (968.61 K)

125 شبیه‌سازی کیفیت آب رودخانه در شرایط بحرانی و اثربخشی اقدامات مدیریتی (مطالعه موردی : زرینه‌رود)
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.07 MB)