جستجو
تعداد مقالات: 178

76 بررسی مصارف کولر آبی (مطالعه موردی شهر سمنان)
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.01 MB)

77 بررسی نحوه دفع پساب حاصل از سیستم های نمک زدایی در گلخانه های استان قزوین و البرز و میزان شوری و واکنش آن
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (751.46 K)

78 بررسی نقش انسداد شیمیایی درکاهش آبدهی چاههای آب شرب به عنوان یک عامل آسیب رسان برمنابع آبی
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (584.7 K)

79 بررسی و ارزیابی تغییرات کیفیت آب آشامیدنی روستاهای شهرستان نهبندان طی سالهای (1394-1393) با استفاده از نرم افزار Arc GIS
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (865.66 K)

80 بررسی و تحلیل پایان نامه‌های مرتبط با آب و فاضلاب (مطالعه موردی: دانشگاه تهران)
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (455.17 K)

81 بررسی وضعیت کیفی رودخانه‌های بالوخلوچای، نیر‌چای و لای‌چای با شاخص WQI
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (765.13 K)

82 بررسی و مقایسه پمپ های سانتریفوژ Overhung و Between bearingsبا حلزونی های تک و دو مجرایی از دیدگاه نیروهای وارده و نت (مطالعه موردی تعمیرات پمپ های تصفیه خانه آب شهید منجزی و شهید محمدی اهواز)
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (874.71 K)

83 بررسی و مقایسه ی فرآیندهای بازیافت انرژی از لجن فاضلاب شهری
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (716.55 K)

84 بررسی و مقایسه کارایی رویکردهای مختلف تنظیم شیرهای فشارشکن در شبکه‌های توزیع آب
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (611.06 K)

85 بهره گیری از گیاهان کویری در کاهش میزان EC موجود در پساب سامانه ی RO (مطالعه ی موردی شهر سرخه)
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (865.75 K)

86 بهینه سازی تولید آب شیرین و توان به صورت تولید همزمان
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.3 MB)

87 بهینه سازی حذف کادمیم از محلول های آبی با روش پاسخ سطح به کمک جاذب نانو کامپوزیت بنتونیت/گاما آلومینا
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (869.26 K)

88 بهینه سازی سامانه های تامین آب نوبتی با بکارگیری تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (934.28 K)

89 بهینه سازی شرایط برای کاهش CODپساب کلینیک دندان پزشکی با استفاده از راکتورغشایی
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (775.5 K)

90 بهینه‌سازی طراحی پمپ معکوس به منظور استفاده در شبکه‌ی آبرسانی برای تولید توان و کاهش فشار
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (884.18 K)

91 بهینه‌سازی مصرف انرژی در ایستگاه‌های پمپاژ با استفاده از ابزار Darwin Scheduler
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.13 MB)

92 پیش بینی دبی ماهانه رودخانه دره دزدان به منظور برنامه ریزی و مدیریت بهینه خط انتقال قم با استفاده از الگوریتم ترکیبی جدید شبکه عصبی
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (984.14 K)

93 پیش بینی نرخ آسیب پذیری لوله‎های شبکه آب شرب شهری با بکارگیری و توسعه مدل های آماری
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (737.16 K)

94 پهنه بندی کیفی با روش بولین و فازی منابع آب روستاهای شهرستان بیرجند(خراسان جنوبی)(بررسی میزان آهن و سختی کل و باقیمانده خشک و نیترات و سولفات و نیتریت و کروم 6)
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (382.83 K)

95 تاثیرات دما بر عملکرد یک واحد صنعتی اسمز معکوس با استفاده از نرم افزارROSA
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (613.16 K)

96 تاثیر میزان نانولوله‌های کربنی در هیبرید MWCNT-ZnO بر روی راندمان حذف فتوکاتالیستی متیل اورانژ
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (942.17 K)

97 تجربیات خصوصی سازی در شرکتهای آب و فاضلاب (مطالعه موردی شرکتهای آب و فاضلاب ایالات متحده امریکا)
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (506.77 K)

98 تحلیل اطمینان پذیری سیستم تصفیه و بازیافت پساب شهرک صنعتی مورچه خورت با استفاده از روش شبکه بیزی
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (911.72 K)

99 تحلیل چرخه عمر لوله‌های شبکه توزیع آب با در نظر گرفتن شرایط ساخت و اجرا
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.62 MB)

100 تحلیل روند افت تراز آب زیرزمینی در دشت ارومیه
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (847.85 K)