جستجو
تعداد مقالات: 178

51 بررسی حذف ماده رنگزای زرد پایه 2 از محلول آبی با استفاده از ساقه نی
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (730.64 K)

52 بررسی رابطه بین هوش هیجانی و عملکرد شغلی کارکنان شرکت آب و فاضلاب مشهد
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (431 K)

53 بررسی راهکارهای کنترل هزینه های تمام شده کشاورزی، با رویکردی بر افزایش بازدهی و بهینه سازی مصرف آب
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (620.15 K)

54 بررسی روش های نوین تصفیه فاضلاب در کشتارگاه دام و طیور
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (674.32 K)

55 بررسی روند تغییرات تراز آب زیرزمینی در دشت تبریز
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.11 MB)

56 بررسی روند تغییرات هدایت الکتریکی چاه‌های آب شرب شهر ساری در سال‌های 1395-1390
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (719.8 K)

57 بررسی ساختار و ویژگی های فنی روش های متداول در تأسیسات نمک‌زدایی
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.18 MB)

58 بررسی صدمات ناشی از وجود گاز کربنیک در شبکه آبرسانی - مطالعه موردی: شبکه آبرسانی شهر فاروج
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (666.54 K)

59 بررسی عددی افت انرژی جریان گردابه ای در شفت قائم سازه ی ورتکس(مطالعه ی موردی فاضلابروی شرق تهران)
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.15 MB)

60 بررسی عرضه و تقاضای آبرسانی به شهر کرمان با استفاده از مدل مدیریتی WEAP
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.1 MB)

61 بررسی عملکرد اسفرزه و کتیرا به عنوان کمک منعقد کننده طبیعی همراه با کلرورفریک در حذف کدورت آب(مطالعه موردی: سد نهرین طبس)
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (990.1 K)

62 بررسی عملکرد سیستم تصفیه فاضلاب کشتارگاه سپیدان
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (438.16 K)

63 بررسی عوامل موثر بر برون سپاری تصفیه خانه های آب در شرکت های آب و فاضلاب
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (568.82 K)

64 بررسی غلظت بروموفرم در آب آشامیدنی شهرستان گناوه
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (660.5 K)

65 بررسی فرآیند های اکسیداسیون پیشرفته در فناوری آب و فاضلاب با تاکید برحذف آلاینده های پایدار نوظهور به روش فوتوالکتروفنتون
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1005.89 K)

66 بررسی فنی و مالی روش های گندزدایی بر پایه کلر و یافتن بهترین روش به کمک مقایسه Ahp و نرم افزار Expert choice
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.24 MB)

67 بررسی کارایی فرآیند تجزیه فتوکاتالیستی و میزان معدنی‌سازی 2،4-دی‌نیتروفنل توسط دی اکسید تیتانیوم مغناطیسی شده در محلول‌های آبی
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.07 MB)

68 بررسی کارایی فیلتر شنی با جریان مداوم در تصفیه آب
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (946.71 K)

69 بررسی کارایی کیتین استخراج شده از پوست میگو در حذف رنگزای ری اکتیو بلو 29 ( (RB29 ، (مطالعه ایزوترم و سینتیک)
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.26 MB)

70 بررسی کارایی نانوذره مگنتیت پوشش داده شده با فولیک اسید در بازیابی نشاسته از پساب صنایع نشاسته
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (723.75 K)

71 بررسی کاهش غلظت کلر فعال در محلول هیپوکلریت سدیم 15% با استفاده از متغییرهای درجه حرارت و مدت زمان ذخیره سازی
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (547.62 K)

72 بررسی کیفیت پساب تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه بیرجند به منظور استفاده مجدد در کشاورزی
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (892.32 K)

73 بررسی کیفیت شیمیایی و میکروبی آب تصفیه شده دستگاه های آب شیرین کن در شهر بیرجند در پاییز و زمستان 1394
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (973.63 K)

74 بررسی کیفیت میکروبی آب آشامیدنی روستاهای شهرستان طبس طی دوره 4 ساله (94-1391)
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (676.49 K)

75 بررسی مدل های سنتیکی در جذب سطحی متیلن بلو با استفاده از خاک‌های رس طبیعی
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (874.28 K)