جستجو
تعداد مقالات: 178

26 اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD) با استفاده از سنسورهای الکتروشیمیایی
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (971.38 K)

27 بازیافت فاضلاب واستفاده ی مجدد از آن در ساختمان وارائه روش های مدیریت راندمان سیستم
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (960.37 K)

28 برآورد آب بــدون درآمددرشبکه های توزیع آب روستایی (مطالعه موردی:روستای عطا محمد شهرستان زهک)
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.24 MB)

29 برآورد تابع تولید آب شهری (مطالعه‌ی موردی: شرکت‌های آب و فاضلاب شهری)
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1015.22 K)

30 برآورد سرانه مصرف آب شرب: مطالعه موردی شهر اردکان
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (919.02 K)

31 بررسی اثرات اقتصادی فرایند نمک زدایی در نقاط مختلف دنیا
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1007.91 K)

32 بررسی اثر اقلیم بر میزان فلوراید در آب آشامیدنی استان اصفهان در سالهای 95-91
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (556.23 K)

33 بررسی آزمایشگاهی رژیم جریان انتقالی بین روزنه و سرریز در روزنه جانبی مستطیلی
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (872.83 K)

34 بررسی آزمایشگاهی روش های تصفیه فیزیکی آب در محل آبگیری از منابع سطحی و انتخاب روش بهینه
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (717.9 K)

35 بررسی ایزوترم جذب نیکل از محلول های آبی با استفاده از کربن پوست پرتقال
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.2 MB)

36 بررسی ایزوترم های جذبی در جذب سطحی کروم با استفاده از خاک رس طبیعی
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (723.43 K)

37 بررسی استانداردهای کیفی آب شرب ایران و ارائه راهکار برای ارتقاء آنها
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (474.6 K)

38 بررسی اقتصادی روش‌های مختلف نمک زدایی آب‌های شور و لب-شور با تکیه بر میزان انرژی مصرفی
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (888.7 K)

39 بررسی آلودگی پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر صنعتی لیا قزوین به فلزات سنیگن
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (837.77 K)

40 بررسی انتقال عمیق نیترات تحت کشت‌ ذرت علوفه‌یی با استفاده از پساب فاضلاب تصفیه شده (مطالعه‌ی موردی: تصفیه‌خانه‌ی فاضلاب نیشابور)
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (939.56 K)

41 بررسی پارامترهای تاثیر گذار در حذف سرب از محلول های آبی به کمک جاذب کامپوزیتی بنتونیت-نانوگاما آلومینا با روش پاسخ سطح
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (828.89 K)

42 بررسی پتانسیل خورندگی و رسوبگذاری منابع تامین آب شرب روستاهای شهرستان نهبندان
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (664.55 K)

43 بررسی پساب ماشین‌‌های لباسشویی و پیشنهاد یک سامانه مناسب برای تصفیه آن
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (809.5 K)

44 بررسی تأثیر استفاده از سیستم های پیش پرداخت علمک های آبرسانی تانکری بر کاهش هدررفت ظاهری شهر بوشهر
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (671.37 K)

45 بررسی تاثیر جاذب پیرولوزیت در حذف پارامتر آهن از آبهای زیرزمینی
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (331.76 K)

46 بررسی تأثیر مقادیر مختلف ماده کاهنده تبخیر از لحاظ کمی و کیفی بر روی منابع آب (مطالعه بر روی استخرهای آب)
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (996.56 K)

47 بررسی تخریب تتراسایکلین به وسیله ازناسیون در فاز آبی: ترکیبات واسط و مسیر تخریب
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (803.49 K)

48 بررسی تغییرات بار هیدرولیکی حاصل از نشتاب و رواناب ورودی به شبکه جمع آوری فاضلاب و تاثیرآن بر راندمان تصفیه خانه فاضلاب (مطالعه موردی شهرستان کرمانشاه)
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (653.04 K)

49 بررسی توانایی رگرسیون مقاوم در تخمین اکسیژن خواهی شیمیایی خروجی زلال ساز تصفیه خانه صنعتی
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (915.49 K)

50 بررسی حذف فلز سنگین روی از محیط آبی با استفاده از نانوجاذب زیستی سنتز شده
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (676.09 K)