جستجو
نوع پذیرش = �������� ��������
تعداد مقالات: 20

1 ارزیابی جایگاه موزه‌های دانشگاهی در بین روش‌های نوین آموزشی مبتنی بر معیارهای یادگیری فعال در نظام آموزش عالی
اولین همایش علمی و جشنواره موزه‌های دانشگاهی کشور
بهنام گلشاهی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (274.64 K)

2 بررسی ظرفیت های گردشگری فرهنگی و طبیعی موزه های دانشگاه تهران (با نگاهی ویژه به باغ و باغسازی در خانه موزۀ مقدم)
اولین همایش علمی و جشنواره موزه‌های دانشگاهی کشور
سیده معصومه حسینی؛ سعیده احمدی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (534.91 K)

3 بررسی نقش موز‌های سبز در توسغه پایداری فرهنگی - اجتماعی
اولین همایش علمی و جشنواره موزه‌های دانشگاهی کشور
سارا کریمان*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (178.9 K)

4 بررسی و تحلیل نقش موزه های دانشگاهی در توسعه پایدار فرهنگی (مطالعه موردی موزه مقدم و باغ نگارستان دانشگاه تهران)
اولین همایش علمی و جشنواره موزه‌های دانشگاهی کشور
مهتا شیخی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (272.58 K)

5 تحلیل قاعده اجتماع سبب و مباشر در قانون مجازات اسلامی 1392
جایگاه مسؤلیت مدنی درحقوق کیفری ایران (با تاکید بر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲)
حسن پوربافرانی*
مشاهده مقاله

6 تحلیل معیارهای تعیین سهم مسئولیت مدنی عوامل مردد در حقوق ایران و حقوق اروپا
جایگاه مسؤلیت مدنی درحقوق کیفری ایران (با تاکید بر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲)
مهدی برزگر*
مشاهده مقاله

7 حفاظت از علم (راهکاری برای دیجیتال سازی موزه‌های دانشگاهی)
اولین همایش علمی و جشنواره موزه‌های دانشگاهی کشور
محمد یاری*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (185.58 K)

8 دانشگاه‌های نسل چهارم و موزه‌های دانشگاهی
اولین همایش علمی و جشنواره موزه‌های دانشگاهی کشور
ایرج نبی پور*؛ علی رضائیان؛ دارا جوکار؛ میلاد آزموده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (400.01 K)

9 رویکرد و کارکرد: جایگاه موزه‌های دانشگاهی در نظام آموزشی
اولین همایش علمی و جشنواره موزه‌های دانشگاهی کشور
مهران نوروزی آبادچی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (153.96 K)

10 ضرورت پایش محیطی و کنترل شرایط محیطی آسیب رسان در موزه های دانشگاهی
اولین همایش علمی و جشنواره موزه‌های دانشگاهی کشور
رضا مجیدی نجف آبادی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (279.87 K)

11 عوامل رافع مسئولیت جراح زیبایی
جایگاه مسؤلیت مدنی درحقوق کیفری ایران (با تاکید بر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲)
سپیده بوذری*؛ سیمین اسدزاده طالعی
مشاهده مقاله

12 کمیته بین المللی موزه های دانشگاهی (UMAC)
اولین همایش علمی و جشنواره موزه‌های دانشگاهی کشور
فاطمه احمدی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (740.63 K)

13 مطالعه مجموعه‎ های موزه‎ های زنان جهان: ارائه ساختار پیشنهادی مجموعه موزه دانشگاهی زنان و علم در دانشگاه الزهرا(س)
اولین همایش علمی و جشنواره موزه‌های دانشگاهی کشور
سارا سلطانی*؛ فرزانه بهارلو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (306.12 K)

14 موزه های دانشگاه تهران از گذشته تا امروز و چشم اندازی برای فردا
اولین همایش علمی و جشنواره موزه‌های دانشگاهی کشور
هنان فهیمیان*؛ مریم رجبی جوشقانی؛ هنان فهیمیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.51 MB)

15 موزه و مرکز اسناد جنبش جنگلِ دانشگاه گیلان و نقش آن در پیوند جامعه دانشگاهی با هویت فکری و فرهنگی جامعه
اولین همایش علمی و جشنواره موزه‌های دانشگاهی کشور
عباس پناهی*؛ نادیا ره
مشاهده مقاله | اصل مقاله (790.28 K)

16 نقش فضای مجازی در ارتقای اخلاق و معنویت دانشجویان
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
زهره علیمردانی؛ جواد پورکریمی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (103.45 K)

17 نقش موزه های دانشگاهی در ارتقاء علم و فرهنگ جامعه
اولین همایش علمی و جشنواره موزه‌های دانشگاهی کشور
فاطمه معینی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.25 MB)

18 نقش موزه های دانشگاهی در مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاهها معرفی موزه انگل شناسی ونقش آن در ارتقای علمی، روابط بین المللی وگردشگری دانشگاه
اولین همایش علمی و جشنواره موزه‌های دانشگاهی کشور
سید حسین حسینی؛ محمدباقر آهو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.12 MB)

19 نمایشی از نقش موزه در آموزش
اولین همایش علمی و جشنواره موزه‌های دانشگاهی کشور
حسین محسنی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (3.11 MB)

20 نوآوری، موزه ها و کارآفرینی اجتماعی
اولین همایش علمی و جشنواره موزه‌های دانشگاهی کشور
سعیده میرزائی*؛ محمد جواد جامه بزرگی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (244.28 K)