عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

تعداد مقالات: 918

776 ضرورت توجه به اخلاق در دانشگاه های الکترونیکی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
زهره علیمردانی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (260.89 K)

777 ضمان قهری یا مسئولیت مدنی
جایگاه مسؤلیت مدنی درحقوق کیفری ایران (با تاکید بر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲)
جلیل قنواتی*
مشاهده مقاله

778 طراحی ، اجرا و بهره برداری از سیستم اسمز معکوس جهت نمک زدایی و تصفیه آب شور چاه های منطقه چادرملو به منظور تامین آب صنعتی
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.06 MB)

779 طراحی الگوی سنجش مسئولیت‌پذیری اخلاقی دانشگاه در اشتغال دانش‌آموختگان
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
سید بهراد رضوی الهاشم*؛ محمدجواد جامه بزرگی؛ حسن پایروند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (495.46 K)

780 طراحی الگوی مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانشگاه در توسعه آموزش عالی با تاکید بر کارآفرینی سازمانی(موردمطالعه: دانشگاه تهران)
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
مهدی تاج پور*؛ الهه حسینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (452.25 K)

781 طراحی جانمایی و دبی بهینه پمپاژ چاههای برداشت از آب زیرزمینی با استفاده از تلفیق مدل MODFLOW و الگوریتم دسته ذرات (PSO)
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مجتبی شوریان*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (272.36 K)

782 طراحی مدل نشاط اجتماعی با تاکید بر توسعه ورزش شهروندی و آزمون متغیرهای سازه با استفاده از روش شبکه‌های عصبی چندلایه پرسپترون
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
امیر محسنی؛ حسن زارعی متین*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (770 K)

783 طراحی و تولید محتوای الکترونیکی دوره اخلاق در پژوهش پزشکی
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
یوسف مهدوی نسب*؛ بنفشه درمنش؛ مهسا مرادی
مشاهده مقاله

784 طراحی و ساخت ربات بازرسی شبکه های فاضلاب با قابلیت تغییر مسیر وحرکت در لوله فاضلاب با بستر نا مناسب
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مسلم سردشتی بیرجندی*؛ حبیب اعلائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (934.88 K)

785 عامل اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
یعقوب رنجبری*؛ حامد ترابی؛ محمدرضا رضائی
مشاهده مقاله

786 عدم تاثیر یک وهله فعالیت ورزشی کششی بر پارامترهای همودینامیکی دختران جوان مبتلا به اضافه وزن و چاقی
سومین همایش ملی ورزش و بیماری‌ها
زهرا گفتی*؛ علی صمدی
مشاهده مقاله

787 عضو هیئت‌علمی و اخلاق حرفه‌ای دانشگاهی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
تورج خیراتی کازرونی*
مشاهده مقاله

788 علوم شناختی و اخلاق، کاشت ایده (تلقین) و ذهن خوانی(سرقت ذهن) پیشگیری از کشف حجاب باطنی پاندمیک
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
عباسعلی شاهرودی*
مشاهده مقاله

789 عنوا ن مقا له : میزا ن ا فسردگی و عوا مل مرتبط با آ ن (خودتاب آوری ، سرمایه ی اجتماعی خا نواده ، فعالیت بدنی) در بین دانشجویا ن دانشگا ه تبریز
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
الهه جوادی*؛ محمدباقر علیزاده اقدم
مشاهده مقاله

790 عوامل رافع مسئولیت جراح زیبایی
جایگاه مسؤلیت مدنی درحقوق کیفری ایران (با تاکید بر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲)
سپیده بوذری*؛ سیمین اسدزاده طالعی
مشاهده مقاله

791 عوامل موثر بر نشاط و شادابی شهروندان؛فراترکیبی از تحقیقات موجود؛با محوریت سرمایه اجتماعی و تاب آوری شهری
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
سکینه محمدی*
مشاهده مقاله

792 فراتحلیلی بر پژوهش های اخلاق حرفه ای در دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
محمود میرزاده کوهشاهی*؛ فاطمه نارنجی ثانی؛ زهرا شاهمرادی؛ فاطمه تیزهوش جلالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (460.06 K)

793 فراتحلیل پژوهش‌های رابطه‌ی بین سبک رهبری و فضای سازمانی اخلاق‌مدار با سکوت سازمانی در سازمان‌های آموزشی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
زهرا صادقی آرانی*؛ محمود پوربافرانی؛ فاطمه نامیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (849.45 K)

794 فراتحلیل عوامل سازمانی موثر بر اخلاق حرفه ای در سازمان های آموزشی.
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
فاطمه سادات یوسفی نوش آبادی*؛ علی یزدخواستی؛ زهرا صادقی آرانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (399.96 K)

795 فراروی از عقلانیت ابزاری به‌مثابه‌ی راهکاری برای بهبود تعاملات اخلاقی در محیط دانشگاه
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
غلامعلی سلیمانی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (501.78 K)

796 فرایند شیرین سازی آب دریا ؛ روش ها، مزایا و چالش ها بر پایه قاره های مختلف
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
محمدحسین صراف زاده*؛ علی کمالی؛ محمدرضا بیت الله پور؛ نازگل رزاقی کاشانی؛ حمیدرضا رشیدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (874.14 K)

797 فضیلت سازمانی: رویکردی سازمانی به اخلاق(دانشگاه فضیلت‌محور)
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
زهرا قموشی؛ جواد پورکریمی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (549.93 K)

798 فلسفه دانشگاه به مثابه جماعت با فضیلت خیر عمومی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
سیدهاشم منیری*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (236.19 K)

799 فناوری‌های نوظهور، چالش‌های اخلاقی و نقش آفرینی دانشگاه
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
امین جانقربانی؛ فاطمه یزدیان*
مشاهده مقاله

800 قابلیت اعتماد تلفیقی هیدرولیکی و مکانیکی شبکه توزیع آب شهری
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
نازلی مهزاد*؛ کیوان اصغری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (956.36 K)