عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

نقش و مسئولیت اجتماعی اساتید دانشگاه در ارتقای اخلاقی و تربیتی دانشجویان
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.09 MB)
عنوان دوره: مجموعه مقاله های اولین جشنواره ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی
نویسندگان
معاون نهاد رهبری در پردیس فارابی
چکیده
مسئولیت دانشگاه‌ها به‌عنوان آخرین سنگر تربیت فکری و فرهنگی جوانان، در آموزش منش‌های اخلاقی در سطحی که فرد را در فرایند متعهدانه اخلاقی نسبت به خود و دیگران در جامعه قرار دهد همواره موردبحث و بررسی قرارگرفته است. درباره نقش اساتید در تکمیل و توسعه این فرایند و شیوه‌های اجرایی آن، کمتر تحقیق همسویی مشاهده‌شده است. در این مقاله تلاش شده است ضمن بررسی مسئولیت اجتماعی اساتید در قبال شکل‌گیری الگوی اخلاقی صحیح و پسندیده در دانشجویان، به تجربیات موفق و یا شیوه‌های ممکن در این‌گونه ارتباطات تربیتی نیز پرداخته شود. ازاین‌رو پنج راهبرد اصلی در اثرگذاری اخلاقی اساتید بر دانشجویان یعنی: آمادگی‌های روحی و نگرشی، هدایتگری کلامی، تربیت عملی، فعالیت‌های علمی و تقویت صمیمیت، به‌ویژه در روابط میان فردی و اقدامات ذیل هرکدام مورداشاره و بررسی قرارگرفته است.
کلیدواژه ها