عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

نمایشی از نقش موزه در آموزش
نویسندگان
استاد دانشگاه تهران
چکیده
چکیده:
فراگیری علوم از چند راه ممکن است. از جمله راه های آموختن می توان از شنیدن، دیدن و تجربه کردن نام برد. درجه یادگیری و به خاطر سپردن با دیدن بهتر از شنیدن است و البته خود تجربه کردن از همه بهتر می باشد. از طرف دیگر تاریخ و تاریخ علم به خودی خود موضوعی جذاب است.
آشنایی با بسیاری از فنآوری های فراموش شده می تواند جرقه ای برای اختراع و ابتکار در شرایط روز باشد. موزه می تواند در این موارد نقش بازی کند. موزه های دانشگاهی می توانند برای گسترش علم درجامعه کمکی مؤثر باشند. درضمن برای آموزش دانشجویان نیز مفید است. اگر دانشجویان همراه استادان به ساخت تجهیزات زنده برای موزه ها و آزمایشگاه های دانشگاه فعالیت کنند، مهارت بزرگی کسب می کنند که برای اشتغال و تولید اثر خوبی خواهد داشت.
موزه دانشگاهی مناسب است ضمن نمایش تاریخ دانشگاه و شهر و استان، در رابطه با کلیه رشته ها و گرایش های آن دانشگاه و اساتید برجسته و اثرگذار و مسئولین، اطلاعات جامع و مفیدی را به نمایش درآورد. در این موزه دانشجویان دانشگاه و تمام علاقمندان می توانند با علوم مختلف از تاریخ و جغرافیا تا زمین شناسی و گیاه شناسی و باستان شناسی و ... آشنا شوند.
کلیدواژه ها