جستجو

اخلاق‌مداری در انجام پژوهش و نگارش و انتشار مقالات علمی

پذیرفته شده برای پوستر XML
عنوان دوره: مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نویسندگان
دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
چکیده
با توجه به روند فزاینده‏ی‌ انتشار مقالات علمی در کشور و تمایل بالای پژوهشگران به‌ویژه جوانانی که به‌تازگی وارد این عرصه شده‌اند به انتشار مقاله در مجلات علمی، در این مقاله اصول و الزامات اخلاقی که باید هنگام انتخاب موضوع پژوهش، نگارش مقاله، گزارش، ارسال و انتشار مقاله در مجلات علمی مدنظر قرار گیرد، پرداخته شده است. همچنین معیارهای شناخت مجلات معتبر در مقایسه با مجلات کم اعتبار و بی‌اعتبار بیان شده است. انتظار بر این است که توجه به این موارد سبب اولویت‌بخشی به مسائل و مشکلات ملی به‌عنوان موضوعات پژوهشی گردد و نیز پایبندی به موازین اخلاقی حین انجام پژوهش و هنگام تدوین نتایج و انتشار مقاله بیش‌ازپیش موردتوجه پژوهشگران قرار گیرد. همچنین انتظار می‌رود رعایت این موارد سبب ارتقای سلامت اخلاقی قشر تحصیل‌کرده و مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی کشور گردد.
کلیدواژه ها