جستجو

اخلاق‌مداری در فرآیند انجام پایان‌نامه

پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (194.88 K)
عنوان دوره: مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
: 1059-ETHICS (R2)
نویسندگان
دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
چکیده
در دوره‌های تحصیلات تکمیلی پژوهش‌محور موسسات آموزش عالی کشور، دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ملزم به انجام پایان‌نامه / رساله هستند. گاه در این فرایند، از سوی دانشجو و استاد راهنما، خواسته یا ناخواسته، اقداماتی صورت می‌پذیرد که از منظر اخلاق علمی مورد تایید نیست. در این مقاله مجموعه اقداماتی که در هر مرحله از فرایند انجام پایان‌نامه، از مرحله انتخاب استاد راهنما و موضوع پایان‌نامه تا اقداماتی که پس از دفاع انجام می‌گیرد، مورد بیان قرار گرفته است و ملاحظات اخلاقی لازم در هر مرحله، بیان شده است. انتظار می‌رود رعایت این موارد منجر به اولویت‌بخشی به انتخاب مسائل و مشکلات ملی به عنوان موضوعات پایان‌نامه‌ها، جدیت و رعایت امانتداری و اصول اخلاقی در حین انجام پژوهش و نیز ارتباط صمیمی و نزدیک دانشجو و استاد گردد. همچنین رعایت این موارد سبب ارتقاء و سلامت اخلاقی قشر تحصیل‌ کرده کشور و به تبع آن ارتقاء اخلاقی جامعه خواهد شد.
کلیدواژه ها