جستجو

اخلاق علم در ایران

پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (282.68 K)
عنوان دوره: مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
: 1003-ETHICS
نویسندگان
گروه ارتباطات-عضو هیات علمی
چکیده
به رغم جایگاه خوبی که ایران در میان دانشگاه های دنیا دارد، در یک دهه گذشته چندین رسوایی آکادمیک برای دانشگاه ها و استادان و دانشجویان ایرانی اتفاق افتاده و این داستان ها آسیب زیادی به وجهه آکادمیک کشور زده است. موتورهای جستجو و نرم افزارهای کاربردی خاص امکان رهگیری و آشکارسازی بی اخلاقی علمی در فضای مجازی را فراهم کرده اند و حتی مواردی از تقلب در چند دهه پیش، امروز قابل رهگیری هستند. در دو دهه گذشته بارها تلاش شده است وجود جریان جدی از تقلب و بدرفتاری علمی در کشور تکذیب شود اما اکنون با وجود سایت های مخصوص فروش کالاهای علمی و افرادی که در مناطقی از شهر تهران و دیگر شهرهای اصلی کشور برای خدمات شبه-علمی بازاریابی می کنند، انکار وجود جریانی از تقلب و بدرفتاری علمی در آکادمیای ایران را ناممکن می کند. پژوهش حاضر یک مرور نظام مند بر پژوهش های انجام شده بر روی حوزه تقلب در فضای مجازی است. پژوهش های دست اول فضای مجازی در ایران گردآوری و تحلیل شده اند و در نهایت یک تصویر کلی از جنبه های مختلف بی اخلاقی علمی ارائه شده است.
کلیدواژه ها