لزوم وجود برچسب بازده اقتصادی آب مصرفی در وسایل خانگی از جمله کولرهای آبی و راهکارهای عملی برای بالا بردن این بازده

پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.26 MB)
: 1302-NWWCE
نویسندگان
چکیده
با توجه به خشکسالی های اخیر و افزایش همزمان مصرف منابع آب و انرژی در کشور، وجود برنامه ریزی های منظم و هدفمند برای کنترل مصرف منابع تجدید پذیر و تجدید ناپذیر لازم به نظر می رسد. در دهه های گذشته توجه بیشتری بر کنترل مصرف انرژی خصوصا حامل های انرژی چون سوخت های مایع و گازی بوده که در صنایع حمل و نقل و تولید انرژی الکتریسیته کاربرد دارند ولی توجه کمتری بر روی منابع آبی تجدید ناپذیر صورت گرفته است. مقدار 10 الی 20 درصد آب مصرفی دارای کاربری خانگی هستند. در مصارف خانگی می توان به کاربری های مهم از جمله کولرهای آبی و دوش و شیرآلات و سرویس های دستشویی و توالت ها و ظرفشویی و لباس شویی ها اشاره کرد که عمده ی مصرف آب در کولر آبی می باشد. کولرهای آبی تولیدی ایران از سال 1378 دارای برچسب انرژی شده اند ولی مصرف آب در این وسایل خصوصا کولرهای آبی فاقد برچسب بازده اقتصادی آب می باشند. در این مقاله تعریف برچسب آب برای اولین بار برای این کولرها معرفی و مقادیر بازده اقتصادی آب مصرفی در این کولرها پیدا شده و راه کارهایی عملی برای افزایش این بازده نیز پیشنهاد شده است.
کلیدواژه ها