جستجو

استفاده از پساب در صنعت: مطالعه مروری

پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (722.48 K)
: 1280-NWWCE
نویسندگان
چکیده
محدودیت‌های کمی و کیفی منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی، بحران فزاینده آب را به دنبال داشته است. بهترین راهکار برای مقابله با این بحران، ایجاد و توسعه الگوی جدید برای مدیریت صحیح منابع آب می‌باشد. یکی از این راهکارها، بهره گیری از پساب به عنوان منبع غیر متعارف است. این رویکرد علاوه بر کاهش برداشت از منابع متعارف، کمک شایانی به دفع صحیح فاضلاب می‌کند و تهدید آلودگی را به فرصت بهره‌مندی از منبع جدید تبدیل می‌نماید. امروزه با پیشرفت تکنولوژی‌های تصفیه، می‌توان از پساب در مصارف مختلفی اعم از کشاورزی، صنعت، شهری، مصارف تفرجی و نیز تغذیه آبخوان استفاده کرد. در این میان استفاده از پساب در مصارف صنعتی در اولویت قرار دارد. در سالهای اخیر تجارب موفق بازیافت آب در جهان وجود داشته است. در ایران نیز پروژه‌های استفاده از پساب در صنعت در حال مطالعه و اجرا می‌باشد از جمله می‌توان طرح‌های استفاده از پساب در مجتمع فولاد مبارکه اصفهان، نیروگاه اصفهان، نیروگاه شهید مفتح همدان و پالایشگاه تهران را نام برد. هدف از این مطالعه، مروری بر مطالعات و تجربیات جهانی در باب بازیافت آب و استفاده از فاضلاب تصفیه شده در بخش‌های مختلف صنعت است.
کلیدواژه ها