فرایند شیرین سازی آب دریا ؛ روش ها، مزایا و چالش ها بر پایه قاره های مختلف

پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (874.14 K)
: 1265-NWWCE
نویسندگان
چکیده
با افزایش میانگین دمای کره ی زمین و بوجود آمدن تغییر اقلیم و همچنین مصرف بی رویه ی آب های زیرزمینی، جوامع امروزی با خطری بسیار اساسی و مهم به نام کمبود آب مواجه شده اند. با این نوع مصرف و بدون دوراندیشی شاید دور از ذهن نخواهد بود که در آینده ای نه چندان دور شاهد اختلافات اجتماعی بر سر منابع آبی باشیم. راهکار های بسیاری برای مقابله با این مشکل ارائه شده اند که شیرین سازی آب دریا بدلیل وجود مقادیر بسیار زیاد آب شور در سطح جهان به عنوان یکی از راه حلهای مقابله با بحران آب معرفی شده است. در این مقاله ابتدا به بررسی روش های مهم و پرکاربرد در سطح جهان پرداخته و سپس با متمرکز شدن بر قاره ی آسیا و آمریکا به فعالیت های انجام گرفته در این دو قاره پرداخته شده است. بررسی های صورت گرفته نشان میدهد که امتیازات بومی هر منطقه از نظر دسترسی به منابع انرژی مختلف نقش تعیین کننده ای در رواج فناوری و فرایندهای مختلف شیرین سازی آب در آن منطقه داشته است.
کلیدواژه ها