تجربیات خصوصی سازی در شرکتهای آب و فاضلاب (مطالعه موردی شرکتهای آب و فاضلاب ایالات متحده امریکا)

پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (506.77 K)
: 1256-NWWCE
نویسندگان
چکیده
اگر چه امروزه بسیاری از شرکتهای آب و فاضلاب در ایالات متحده مالکیت و مدیریت عمومی دارند بسیاری از تاسیسات آب ایالات متحده در ابتدا با سرمایه گذاری خصوصی تشکیل شدند. اما علاقه به افزایش نقش مشارکت بخش خصوصی در عرضه آب و خدمات فاضلاب در ایالات متحده در طول 1990 و ملاحظات اقتصادی، مالی، قانونی، و زیست محیطی مقامات شهری در سراسر ایالات متحده را به مشارکت بیشتر بخش خصوصی در حوزه آب و فاضلاب واداشت. این گزارش مروری بر مسائل کلیدی و تجربیات خصوصی سازی خدمات آب در ایالات متحده دارد و بررسی های اقتصادی، مالی، قانونی و سایر پیامدهای خصوصی سازی را ارزیابی می‌کند.اصطلاح "خصوصی سازی" طیف گسترده ای از مولفه‌های بهره‌برداری، مدیریت و مالکیت را پوشش می دهد. این مقاله به قضاوت آگاهانه خواننده کمک می‌کند تا آگاهانه بداند چه شرایطی باید برای خصوصی سازی مدنظر قرار گیرد تا دغدغه های مدیران بخش آب، مقامات دولتی و شهروندان تامین گردد.
کلیدواژه ها