جستجو

افزایش بازیابی آب در تیکنرها با اصلاح چاهک خوراک‌دهی سازگار با تیکنرهای نسل جدید مطالعه موردی: تیکنرهای مس-مولیبدن مجتمع مس سرچشمه

پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (982.13 K)
: 1231-NWWCE
نویسندگان
چکیده
در سطح جهانی حدود یک چهارم آب مصرفی در صنایع مورد استفاده قرار می گیرد. بیشتر صنایع از آب به عنوان یک ورودی اساسی در فرآیند تولید بهره می‌گیرند. کمبود آب تاثیر مستقیمی بر عمر معادن و فعالیت های معدنی دارد، از این رو برای افزایش بازدهی معادن مخصوصاً در مناطق خشک، استفاده حداکثری از آب و بازیابی حداکثری آن امری حیاتی می‌باشد. در مجتمع مس سرچشمه حدود %85 آب مورد استفاده کارخانه آب بازیافتی می باشد که سرریز تیکنرها عمده‌ی آن را تشکیل می دهد. یکی از مشکلات موجود در استفاده از آب برگشتی وجود مواد جامد معلق در آن می باشد که عامل آن وجود کف در سطح تیکنر می باشدکه باعث ایجاد مشکلاتی از جمله گرفتگی لوله ها وکاهش عملکرد فلوتاسیون مواد می شود. در این تحقیق روشی برای جلوگیری از انتشار کف در سطح تیکنر مس-مولیبدن تغلیظ 2 مجتمع مس سرچشمه پیشنهاد و اجرا گردید. در این روش ابتدا چاهک خوراک دهی تیکنر از نوع معمولی به چاهک‌ خوراک‌دهی نسل جدید از نوع پره‌ای تغییر یافت و سپس روی آن دوش‌های کف شکن نصب گردید. مجموعه ی این تغییرات باعث افزایش 7 درصدی بازیابی آب و کاهش 63 درصدی کدورت آب سرریز تیکنر گردید.
کلیدواژه ها