جستجو

ارتقاء کیفیت پساب تصفیه فاضلاب به روش نانوفیلتراسیون

پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (446.07 K)
: 1173-NWWCE
نویسندگان
چکیده
امروزه به ‌دلیل رشد روز افزون جمعیت از یک سو و کمبود منابع آب شرب از سوی دیگر استفاده از آب‌های بازیافتی بخصوص در کشاورزی و فضای سبز رشد چشمگیری داشته است. استفاده از فرایندهای مختلف تصفیه فاضلاب یکی از روش‌های موثر در راستای بالابردن کیفیت پساب است. فیلتراسیون غشایی یکی از روش‌های موثر در این خصوص مطرح می‌ شود و پساب آن می‌تواند بدون مشکل وارد محیط زیست شده و یا در کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد. هدف این بررسی کاربرد فرایند نانوفیلتراسیون در راستای بالابردن کیفیت بیو شیمایی پساب می‌باشد. در این تحقیق پارامتر COD پساب تصفیه شده از فاضلاب صنعتی مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه اولیه این بررسی که بصورت پایلوت نانوفیلتراسیون می‌ باشد راندمان حذف COD بطور میانگین در حدود 60 درصد بدست آمد. COD ورودی به پایلوت در رنج 60-70 میلی‌گرم در لیتر و خروجی از پایلوت نانوفیلتراسیون در رنج 35-45 میلی‌گرم در لیتر بدست آمد.
کلیدواژه ها