جستجو

انتخاب مناطق مناسب جهت احداث آب شیرین کن بر اساس تحلیل وضعیت وزش باد در نواحی جنوبی کشور

پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (704.98 K)
: 1028-NWWCE
نویسندگان
چکیده
احداث آب‌شیرین‌کن از جمله راه‌های مؤثر برای حل بحران کمبود آب ایران بالاخص در مناطق ساحلی می‌باشد. مشکل کمبود آب در نواحی جنوبی کشور کارشناسان را بر آن داشته تا به فکر بهره‌برداری از منبع تمام نشدنی آب دریا برای تأمین آب شرب مورد نیاز مردم در این نواحی بیفتند. برای احداث آب‌شیرین‌کن باید مسائل زیادی مورد توجه قرار گیرد و معیار‌های مختلفی در نظر گرفته شود که یکی از این معیار‌ها جهت باد غالب منطقه است. در این مقاله به انتخاب و اولویت‌بندی مناطق مناسب جهت احداث آب‌شیرین‌کن در مناطق ساحلی جنوبی کشور براساس تحلیل وضعیت وزش باد پرداخته شده‌است. بدین منظور 12 ایستگاه سینوپتیک برای ارزیابی مشخصات باد در نوار ساحلی جنوبی کشور انتخاب گردید به طوری که اطلاعات کاملی از وضعیت باد منطقه ارائه کنند. با توجه به اطلاعات باد حاصل از ایستگاه‌های هواشناسی، محل‌های مناسب برای احداث آب‌شیرین‌کن بر اساس معیار سرعت و جهت وزش باد حاصل از بررسی گلباد‌ها، اولویت‌بندی شدند که سه اولویت اول آن به ترتیب بندرعباس، چابهار و جزیره قشم می‌باشد.
کلیدواژه ها