جستجو
تعداد مقالات: 79

1 آیا «تقلب» در امتحانات دانشگاهی «غیراخلاقی » است؟
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
عبدالحسین امیدی نیا*
مشاهده مقاله

2 اخلاق آموزش عالی مجازی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
داود نوجوان*؛ ابوالفضل نوجوان
مشاهده مقاله

3 اخلاق حرفه‌ای اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها در دوران کرونا
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
پریسا سادات بهبهانی نیا*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (634.74 K)

4 اخلاق حرفه‌ای در آموزش عالی (موانع و راهکارها)
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
فهمیه جعفری*؛ هادی پورشافعی؛ فاطمه جعفری
مشاهده مقاله

5 اخلاق حرفه‌ای در حوزۀ تعلیم و تربیت، با تأکید بر بیانیه‏‌ی گام دوم انقلاب اسلامی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
فرهاد نظری*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (932.29 K)

6 اخلاق حرفه‌‌ای در دامپزشکی و نقش و مسئولیت اجتماعی دانشگاه
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
حسام‌الدین اکبرین*؛ آلاء عنایتی؛ پرهام صوفی‌زاده
مشاهده مقاله

7 اخلاق حرفه‌ای در نظام آموزشی دانشگاه
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نرگس سادات جوهری*
مشاهده مقاله

8 اخلاق حرفه‌ای در نظام اندیشه ورزی حکیم میرفندرسکی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
مهرداد آقاشریفیان*
مشاهده مقاله

9 اخلاق در دانشگاه
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
سحر نخعی*
مشاهده مقاله

10 اخلاق در فضای مجازی با تاکید بر برنامه درسی پنهان
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
ناهید نادری بنی*
مشاهده مقاله

11 اخلاق‌مداری در انجام پژوهش و نگارش و انتشار مقالات علمی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
سید امیر کیوان قربانی تنها*
مشاهده مقاله

12 اخلاق و آداب دانشجویی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
مهرداد برون*
مشاهده مقاله

13 ارائه‌ی راهکارهایی برای چگونگی تشکیل یک ارتش اخلاقی پراگماتیستی در جامعه توسط دانشگاه‌ها با استفاده از نظریه‌ی دئونتولوژی در اخلاق
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
جعفر گل محمدی*؛ صدف توتونچی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (700.26 K)

14 ارزش‌های اخلاقی و معنوی در دانشگاه و تأثیر آن بر جامعه کنونی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
آسیه قاسمی*
مشاهده مقاله

15 آسیب‌شناسی فرهنگی قانون‌گریزی در نظام آموزش عالی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
مریم بناهان*؛ رقیه حیدرزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (683.34 K)

16 الزامات فقه اجتماعی در تبیین مسئولیت اجتماعی دانشگاه
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
محدثه معینی فر*
مشاهده مقاله

17 الگویابی دانشگاه اخلاق‌مدار مبتنی بر تمدن‌سازی نوین اسلامی در گام دوم انقلاب اسلامی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
محسن عابدی‌درچه*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (623.75 K)

18 الگوی اخلاقی بسترساز دانشگاه اخلاق‌مدار (بر مبنای نظام فکری شیعی)
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
بهروز محمدی منفرد*
مشاهده مقاله

19 الگوی عملی پیشرفت انجمن‌‌های علمی دانشجویی بر مبنای بیانیه گام دوم انقلاب
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
علیرضا کریمی*
مشاهده مقاله

20 بایسته‌های اخلاقی اساتید در آموزش مجازی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
مریم السادات نوابی قمصری*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (576.4 K)

21 بایسته‌های اخلاقی در داوری آثار علمی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
ایمان زحمتکش*
مشاهده مقاله

22 بررسی اخلاق پژوهشی در نظام آموزشی ایران
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
سعدی سلطانی*؛ محسن شاکری
مشاهده مقاله

23 بررسی اخلاق حرفه‌ای در نظام آموزشی و پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
جعفر گل محمدی؛ سعیده تقی زاده*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (352.94 K)

24 بررسی ارتباط ذهنیت فلسفی با اخلاق تدریس دبیران شهرستان شوط در سال تحصیلی 1398-1399
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
محمد وفائی مهر*
مشاهده مقاله

25 بررسی آسیب‌های اجتماعی و ناهنجاری‌های اخلاقی در دانشگاه‌ها و راهکارهای کاهش آن
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
مجید سرسنگی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (417.54 K)