عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

موضوعات = �������������� ������������
تعداد مقالات: 11

1 یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
مهدی ذبیحی*
مشاهده مقاله

2 ارائه مدل پذیرش یادگیری با موبایل در آموزش عالی
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
عطیه سیدرضا*
مشاهده مقاله

3 اندازه‌گیری خودکارامدی یادگیرندگان در محیط الکترونیکی به‌کمک رفتار شبکه‌ای آنان
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
فاطمه زرّین*؛ غلامعلی منتظر
مشاهده مقاله

4 بررسی تاثیر طراحی محیط یادگیری گفتگو محور مبتنی بر وب برمیزان یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان مهندسی برق
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
زهرا جامه بزرگ*
مشاهده مقاله

5 بررسی رابطه بکارگیری یادگیری سیار و اثر بخشی آموزش در هنرستان های فنی و حرفه ای
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
فرید معدن پور*
مشاهده مقاله

6 پدیدار شناسی دوره های آموزش الکترونیکی ضمن خدمت معلمان
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
سید مصطفی بنی طبا جشوقانی*؛ حمیدرضا پیکری
مشاهده مقاله

7 تبیین نقش فناوری اطلاعات در جهت پیگیری روند درمان گردشگران سلامت با رویکرد آموزش از راه دور در جهت پیاده سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در مراکز درمانی و بیمارستان ها
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
اسیه دهون*
مشاهده مقاله

8 طراحی و تولید محتوای الکترونیکی دوره اخلاق در پژوهش پزشکی
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
یوسف مهدوی نسب*؛ بنفشه درمنش؛ مهسا مرادی
مشاهده مقاله

9 کانالهای همه ‌کاره و نقش آنها در یادگیری الکترونیکی
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
حمیده علاءالدین*
مشاهده مقاله

10 مدل به‌کارگیری نرم افزارهای اجتماعی در سیستم مدیریت یادگیری آموزش الکترونیکی
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
مریم حق شناس*؛ حمیدرضا یزدانی
مشاهده مقاله

11 نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر یادگیری دانش آموزان راهنمایی
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
حمیدرضا پیکری*
مشاهده مقاله