عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

موضوعات = ������ ������������������ �������� ���� ���������� ������������ ���� �� �������������� �������������� ��������������������
تعداد مقالات: 11

1 2- A Color Sensing AR-Based Interactive Learning System for Kids
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
مریم طایفه محمودی*؛ فرناز ضمیری زراعتی؛ پرهام یاسینی
مشاهده مقاله

2 Designing information literacy gamified online tutorial conceptual model based on self-determination theory
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
زهرا بتولی*؛ فاطمه فهیم نیا؛ نادر نقشینه؛ فخرالسادات میرحسینی
مشاهده مقاله

3 Using Technology in Learning and Testing a Model of Self-Determination Theory
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
الهام اکبری*
مشاهده مقاله

4 بررسی تأثیر ارائه خدمات هوشمند مبتنی بر موبایل بر فاکتورهای یادگیری
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
رسول صیقلی*؛ مهدی شیرمحمدی
مشاهده مقاله

5 بررسی تاثیر طراحی محیط یادگیری گفتگو محور مبتنی بر وب برمیزان یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان مهندسی برق
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
زهرا جامه بزرگ*
مشاهده مقاله

6 بهبود کیفیت یادگیری در آموزش عملی با استفاده از واقعیت افزوده
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
مروارید آریان؛ رامین طوسی؛ محمد علی اخائی*
مشاهده مقاله

7 خودآموزی شاخص مهم کیفیت محتواهای چندرسانه‌ای و الکترونیکی
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
فرهاد سراجی*
مشاهده مقاله

8 سنجش میزان آمادگی محتوای دیجیتالی در دانشگاه‌های منتخب ایران
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
مهدیه فرازکیش؛ غلامعلی منتظر*
مشاهده مقاله

9 قابلیت های تلفن همراه هوشمند در ارائه محتوای الکترونیکی بعنوان منبعی اصیل بر یادگیری مستقل زبان
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
سوده اقتصاد*؛ لطیفه نجاتی یزدی زاده
مشاهده مقاله

10 نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر یادگیری دانش آموزان راهنمایی
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
حمیدرضا پیکری*
مشاهده مقاله

11 هدایت یادگیرندگان در محیط‌های یادگیری غیررسمی: تخمین موضوع آتی یادگیری
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
محمد صادق رضایی*؛ حسین بورشاد
مشاهده مقاله