جستجو
تعداد مقالات: 135

126 ناهنجاری‌های اخلاقی پاندمیک عصر فناوری اطلاعات و دانشگاه اخلاق مدار
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
عباسعلی شاهرودی*
مشاهده مقاله

127 نقش تشکل های دانشجویی در رشد اخلاقی دانشجویان در فضای دانشگاه
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
محمد زادمهر*
مشاهده مقاله

128 نقش دانشگاه در توسعه پایدار و گسترش اخلاق محیط زیستی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
حمید رضا ناصری*؛ رضا شاکری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (360.5 K)

129 نقش دانشگاه در رشد ارزش‌های اخلاقی جامعه
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
رقیه قاسمی*
مشاهده مقاله

130 نقش فضای مجازی در ارتقای اخلاق و معنویت دانشجویان
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
زهره علیمردانی؛ جواد پورکریمی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (103.45 K)

131 نقش واسطه‌ای چشم‌انداز مشترک در رابطه‌ی بین رهبری تحول-آفرین و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
بهروز اسکندرپور*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (451.54 K)

132 نگرشی بر معیارهای شایستگی کارگزاران فرهنگی دانشگاه‌ها ( مطالعه موردی مدیران و کارشناسان)
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نفیسه زارعی؛ نفیسه زارعی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (301.81 K)

133 واکاوی چالش‌های آموزش در فضای مجازی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
فاطمه احمدی*
مشاهده مقاله

134 واکاوی نشانه‌های اخلاق‌محوری در دانشگاه: پژوهشی پدیدار شناختی‌
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
محمد خدایاری فرد*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (185.74 K)

135 وضعیت اخلاق حرفه ای اساتید دانشگاه از دیدگاه دانشجویان
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
رضا میرعرب رضی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (428.3 K)