جستجو
تعداد مقالات: 135

26 الزامات فقه اجتماعی در تبیین مسئولیت اجتماعی دانشگاه
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
محدثه معینی فر*
مشاهده مقاله

27 الگویابی دانشگاه اخلاق‌مدار مبتنی بر تمدن‌سازی نوین اسلامی در گام دوم انقلاب اسلامی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
محسن عابدی‌درچه*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (623.75 K)

28 الگوی اخلاقی بسترساز دانشگاه اخلاق‌مدار (بر مبنای نظام فکری شیعی)
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
بهروز محمدی منفرد*
مشاهده مقاله

29 الگوی عملی پیشرفت انجمن‌‌های علمی دانشجویی بر مبنای بیانیه گام دوم انقلاب
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
علیرضا کریمی*
مشاهده مقاله

30 بازخوانی اخلاق باور در هندسه معرفتی اسلام با توجه به فضای مجازی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
محمدجعفر جامه بزرگی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (357.35 K)

31 بازشناخت اخلاق استادی و آداب شاگردی در هنرهای اسلامی (مطالعه تطبیقی رسائل کهن و فتوت نامه های صنفی)
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
مهرداد آقاشریفیان*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (414.72 K)

32 بایسته‌های اخلاقی اساتید در آموزش مجازی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
مریم السادات نوابی قمصری*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (576.4 K)

33 بایسته‌های اخلاقی در داوری آثار علمی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
ایمان زحمتکش*
مشاهده مقاله

34 بررسی اخلاق پژوهشی در نظام آموزشی ایران
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
سعدی سلطانی*؛ محسن شاکری
مشاهده مقاله

35 بررسی اخلاق حرفه ای در دانشگاه های علوم پزشکی، مهندسی و سایر دانشگاه های کشور و مقایسه آن با دانشگاه های برتر جهان
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
سعیده تقی زاده*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (444.8 K)

36 بررسی اخلاق حرفه‌ای در نظام آموزشی و پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
جعفر گل محمدی؛ سعیده تقی زاده*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (352.94 K)

37 بررسی ارتباط ذهنیت فلسفی با اخلاق تدریس دبیران شهرستان شوط در سال تحصیلی 1398-1399
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
محمد وفائی مهر*
مشاهده مقاله

38 بررسی آسیب‌های اجتماعی و ناهنجاری‌های اخلاقی در دانشگاه‌ها و راهکارهای کاهش آن
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
مجید سرسنگی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (417.54 K)

39 بررسی تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر اثربخشی آموزش در دانشگاه فرهنگیان
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
عاطفه رحیمی پور*
مشاهده مقاله

40 بررسی تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر عملکرد شغلی کارشناسان آموزش دانشگاه شیراز
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
زهرا زارعی*
مشاهده مقاله

41 بررسی تأثیر و اهمیت آموزش اخلاق در دانشگاه‌ها بر جنبه‌های مختلف اجتماعی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
امین جانقربانی؛ فاطمه یزدیان*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (315.58 K)

42 بررسی توصیفی آموزش اخلاق در شاهنامه فردوسی بر پایه‏ی مجالس بزرگمهر
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نیلوفرسادات عبدالهی*
مشاهده مقاله

43 بررسی رابطه‌‏ی اخلاق حرفه‌ای و کیفیت خدمات آموزش عالی (مورد مطالعه: اعضای هیئت‌علمی دانشکده فنی کاسپین دانشگاه تهران)
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
محمدرضا پورداداش سنگده*؛ سروش پورداداش سنگده؛ سیمین تاج فلاح دیگه سرا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (477.62 K)

44 بررسی رابطه بین تفکیک جنسیتی و ارتقاء سطح اخلاقی در دانشگاه ها
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
محسن کهتری*؛ جعفر گل محمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (648.14 K)

45 بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی مدیران و رفتار ضدشهروندی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه اصفهان)
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
لیلا مقتدایی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (350.27 K)

46 بررسی مؤلفه‌های اخلاقی در آموزش عالی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
ابراهیم رحیمی پور*
مشاهده مقاله

47 بررسی نقش عرف، آموزش و نظارت در رعایت اخلاق طراحی ازنقطه‌نظر دانشجویان معماری
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
پرستو عشرتی*؛ مریم رحیمی شعرباف
مشاهده مقاله

48 بررسی وضعیت مسئولیت اجتماعی دانشگاه تهران از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
سیده زکیه میرشاه ولد*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (338.73 K)

49 بهروزی علم و عالم در پرتو پرورش فضایل: مروری بر تأثیر پرورش فضایل ساحات پنجگانه در رشد اخلاقی دانشگاه
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
حسین فرهمند بروجنی؛ سیده مریم ایزدی دهکردی*
مشاهده مقاله

50 پیش بینی شایستگی حرفه ای بر اساس جو سازمانی و اخلاق حرفه ای در معلمان مقطع ابتدائی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
آزاده چوبفروشزاده؛ عذرا محمدپناه اردکان*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (416.24 K)