جستجو
تعداد مقالات: 13

1 ابعاد و استانداردها و الگوهای مسئولیتهای اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر
اولین جشنواره ترویج مسئولیت‌‌پذیری اجتماعی در دانشگاه تهران ؛ مجموعه مقاله های اولین جشنواره ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی
فاطمه ثقفی*؛ بهاره اسماعیلی گل افشانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1015.85 K)

2 ارائه الگوی مسئولیتپذیری اجتماعی با تأکید بر کارآفرینی دانشگاهی در توسعه دانشگاه تهران
اولین جشنواره ترویج مسئولیت‌‌پذیری اجتماعی در دانشگاه تهران ؛ مجموعه مقاله های اولین جشنواره ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی
مهدی تاج پور*؛ الهه حسینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.05 MB)

3 استخراج ابعاد مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانشگاهیان
اولین جشنواره ترویج مسئولیت‌‌پذیری اجتماعی در دانشگاه تهران ؛ مجموعه مقاله های اولین جشنواره ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی
فاطمه ثقفی*؛ فرشاد بهزادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (824.64 K)

4 استخراج ابعاد مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانشگاه نسبت به جامعه و محیط‌زیست
اولین جشنواره ترویج مسئولیت‌‌پذیری اجتماعی در دانشگاه تهران ؛ مجموعه مقاله های اولین جشنواره ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی
فاطمه ثقفی*؛ مجتبی تقی پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.6 MB)

5 تحلیلی بر شاخص‌های سنجش مسئولیت اجتماعی دانشگاهی مبتنی بر ارزیابی بازیگران و ذینفعان کلیدی
اولین جشنواره ترویج مسئولیت‌‌پذیری اجتماعی در دانشگاه تهران ؛ مجموعه مقاله های اولین جشنواره ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی
اکبر محمدی*؛ شهروز شریعتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (950.88 K)

6 جستاری در راهبردهای فقه در رخداد دانشگاه مسئولیت‌پذیر
اولین جشنواره ترویج مسئولیت‌‌پذیری اجتماعی در دانشگاه تهران ؛ مجموعه مقاله های اولین جشنواره ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی
فرامرز فخرمعانی*؛ محمد ضرابیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (573.97 K)

7 راهبرد های ارتقای مسئولیت پذیری اجتماعی در دانشگاه ها
اولین جشنواره ترویج مسئولیت‌‌پذیری اجتماعی در دانشگاه تهران ؛ مجموعه مقاله های اولین جشنواره ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی
فاطمه ثقفی*؛ معصومه پورعلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.01 MB)

8 راهکارهای مسئولیت پذیری در مؤسسات آموزش عالی: مروری بر برخی تجارب داخلی و جهانی
اولین جشنواره ترویج مسئولیت‌‌پذیری اجتماعی در دانشگاه تهران ؛ مجموعه مقاله های اولین جشنواره ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی
زهره رهسپار*؛ رضوان حکیم زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.45 MB)

9 شناسایی و رتبه‌بندی مؤلفه‌های مسئولیت اجتماعی پردیس فارابی دانشگاه تهران
اولین جشنواره ترویج مسئولیت‌‌پذیری اجتماعی در دانشگاه تهران ؛ مجموعه مقاله های اولین جشنواره ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی
محمد رضا فتحی*؛ غلامرضا جندقی؛ علیرضا ادیب باسمنج
مشاهده مقاله | اصل مقاله (974.58 K)

10 مختصری از مسئولیت‌پذیری در قرآن و کلام معصومین (ص)
اولین جشنواره ترویج مسئولیت‌‌پذیری اجتماعی در دانشگاه تهران ؛ مجموعه مقاله های اولین جشنواره ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی
شکرالله بینایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (833.44 K)

11 مسئولیت اجتماعی دانشگاه در اتحادیه اروپا
اولین جشنواره ترویج مسئولیت‌‌پذیری اجتماعی در دانشگاه تهران ؛ مجموعه مقاله های اولین جشنواره ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی
علی صباغیان*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (750.34 K)

12 مسئولیت‌ اجتماعی دانشگاه‌ها در مواجه با بیماری‌ کرونا (موردمطالعه: دانشگاه تهران)
اولین جشنواره ترویج مسئولیت‌‌پذیری اجتماعی در دانشگاه تهران ؛ مجموعه مقاله های اولین جشنواره ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی
زهرا فرضی زاده*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.23 MB)

13 نقش و مسئولیت اجتماعی اساتید دانشگاه در ارتقای اخلاقی و تربیتی دانشجویان
اولین جشنواره ترویج مسئولیت‌‌پذیری اجتماعی در دانشگاه تهران ؛ مجموعه مقاله های اولین جشنواره ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی
محسن کهتری*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.09 MB)