عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

تعداد مقالات: 39

1 2- A Color Sensing AR-Based Interactive Learning System for Kids
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
مریم طایفه محمودی*؛ فرناز ضمیری زراعتی؛ پرهام یاسینی
مشاهده مقاله

2 Authentic Online Resources for Learning French
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
سوده اقتصاد*
مشاهده مقاله

3 Characteristics of the Effective E-Teaching in Higher Education
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
ناهید ظریف صنایعی*
مشاهده مقاله

4 Designing information literacy gamified online tutorial conceptual model based on self-determination theory
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
زهرا بتولی*؛ فاطمه فهیم نیا؛ نادر نقشینه؛ فخرالسادات میرحسینی
مشاهده مقاله

5 How Students Experience Blende Learning? (Malaysian Experience)
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
محمد عطاران*
مشاهده مقاله

6 Identification of LMS dimensional problems in Iranian E-learning centers
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
مریم حق شناس*؛ حمیدرضا یزدانی؛ علی الکبر فرهنگی
مشاهده مقاله

7 The effectiveness of technology enabled active learning (TEAL) with its combined approach on the motivation of academic achievement in Smart Schools
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
طیبه صادقی*
مشاهده مقاله

8 Using Technology in Learning and Testing a Model of Self-Determination Theory
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
الهام اکبری*
مشاهده مقاله

9 یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
مهدی ذبیحی*
مشاهده مقاله

10 ارائه مدل پذیرش یادگیری با موبایل در آموزش عالی
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
عطیه سیدرضا*
مشاهده مقاله

11 الگوی مفهومی ابعادکیفیت در یادگیری الکترونیکی
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
زهرا کریمیان*
مشاهده مقاله

12 اندازه‌گیری خودکارامدی یادگیرندگان در محیط الکترونیکی به‌کمک رفتار شبکه‌ای آنان
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
فاطمه زرّین*؛ غلامعلی منتظر
مشاهده مقاله

13 بررسی تأثیر ارائه خدمات هوشمند مبتنی بر موبایل بر فاکتورهای یادگیری
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
رسول صیقلی*؛ مهدی شیرمحمدی
مشاهده مقاله

14 بررسی تاثیر سیستم های یادگیری الکترونیکی بر تعهد کارکنان در سازمان صدا وسیما
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
نیره دارائی*
مشاهده مقاله

15 بررسی تاثیر طراحی محیط یادگیری گفتگو محور مبتنی بر وب برمیزان یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان مهندسی برق
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
زهرا جامه بزرگ*
مشاهده مقاله

16 بررسی رابطه بکارگیری یادگیری سیار و اثر بخشی آموزش در هنرستان های فنی و حرفه ای
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
فرید معدن پور*
مشاهده مقاله

17 بررسی نقش بستر آموزش الکترونیکی و استراتژی ورود به بازار آموزش بین‌المللی
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
صدیقه صادقی*؛ فریبرز رحیم نیا
مشاهده مقاله

18 بهبود کیفیت یادگیری در آموزش عملی با استفاده از واقعیت افزوده
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
مروارید آریان؛ رامین طوسی؛ محمد علی اخائی*
مشاهده مقاله

19 پی بردن به درک و استفاده دانشجویان پیراپزشکی از ابزارهای یادگیری الکترونیکی در درس انگلیسی برای اهداف تحصیلی خاص
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
ایمان علیزاده*
مشاهده مقاله

20 پدیدار شناسی دوره های آموزش الکترونیکی ضمن خدمت معلمان
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
سید مصطفی بنی طبا جشوقانی*؛ حمیدرضا پیکری
مشاهده مقاله

21 تاثیر آموزش ترکیبی مبتنی بر هوشهای چندگانه بر میزان یادگیری
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
محبوبه فناخسرو*
مشاهده مقاله

22 تاثیر عامل هوشمند آموزشی با ترکیب اصل کارمحوری در افزایش یادگیری
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
نسرین محمدحسنی*
مشاهده مقاله

23 تبیین نقش فناوری اطلاعات در جهت پیگیری روند درمان گردشگران سلامت با رویکرد آموزش از راه دور در جهت پیاده سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در مراکز درمانی و بیمارستان ها
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
اسیه دهون*
مشاهده مقاله

24 تحلیل اثربخشی آموزش الکترونیکی بر یادگیری خودراهبری در بین دانشجویان
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
عاطفه آرین فر*؛ محمود اکرامی؛ علی اصغر کاکوجویباری
مشاهده مقاله

25 تدریس فناورانه با ادغام فناوری و پداگوژی (یک راهنمای عمل)
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
نوری براری*؛ اباصلت خراسانی؛ مرتضی رضایی زاده
مشاهده مقاله

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه