جستجو
تعداد مقالات: 178

1 WDSR: یک مدل تصمیم گیری چند معیاره برای بازسازی شبکه های توزیع آب
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.04 MB)

2 اثر پارامترهای بهره برداری بر گزینش نانوفیلتراسیون یون فسفات با کاربرد یک غشای نانو-پلیمری جدید
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (886.78 K)

3 ارائه چارچوب مفهومی جایگاه زنان در مدیریت بهینه منابع آب، با رویکرد حمایت از زنان
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (902.12 K)

4 ارتباط بین رفتار شهروندی سازمان با مؤلفه های جمعیت شناختی در سازمان آب و فاضلاب شهر قم
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (475.97 K)

5 ارتقاء کیفیت پساب تصفیه فاضلاب به روش نانوفیلتراسیون
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (446.07 K)

6 ارزیابی اثرات توسعه شبکه فاضلاب بر محیط زیست شهرستان رباط کریم
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (230.83 K)

7 ارزیابی اقتصادی در ساخت دستگاه لوله رانی1800 میلیمتر در طرح جامع آبرسانی شهر تهران
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (994.53 K)

8 ارزیابی پارامترهای بیلان آب سطحی با استفاده از GLDAS (مطالعه موردی: استان همدان)
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (646.55 K)

9 ارزیابی زیست محیطی تصفیه خانه فاضلاب اردبیل با استفاده از روش LCA
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (763.97 K)

10 ارزیابی عملکرد روش الکتروفنتون در تصفیه پساب صنعت تولید نشاسته از آرد گندم
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (836.76 K)

11 ارزیابی عملکرد عصاره آبی گیاه ژیپسوفیلا به عنوان یک مهارکننده زیست سازگار ترسیب کربنات کلسیم
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (745.02 K)

12 ارزیابی فن آوری نانو در تصفیه آب وتاثیرات زیست محیطی آن
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (658.55 K)

13 ارزیابی کاربرد شیرآلات پدالی کاهنده مصرف آب در استان فارس
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (498.16 K)

14 ارزیابی کاربردهای توسعه کم اثر LIDو بهترین روش های مدیریتی BMP بر کمیت و کیفیت سیلاب شهری مطالعه موردی منطقه 22 تهران
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (801.25 K)

15 ارزیابی کیفیت روان آب سطحی کانال فیروزآباد جنوب تهران برای مصارف کشاورزی
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (785.18 K)

16 ارزیابی واگذاری طرحهای فاضلاب به سرمایه گذار در قالب قراردادبیع متقابل (مطالعه موردی شهرستان ابهر)
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (237.67 K)

17 استانداردسازی فرآیندهای تأمین آب در سطح شرکت های آب و فاضلاب
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (671.74 K)

18 استفاده از آب در فرآیند تولید صنعتی انسولین و نحوه تصفیه فاضلاب خروجی از آن
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (732.54 K)

19 استفاده از پساب در صنعت: مطالعه مروری
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (722.48 K)

20 افزایش بازیابی آب در تیکنرها با اصلاح چاهک خوراک‌دهی سازگار با تیکنرهای نسل جدید مطالعه موردی: تیکنرهای مس-مولیبدن مجتمع مس سرچشمه
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (982.13 K)

21 اقتصاد آب و توسعه پایدار
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (177.37 K)

22 الزامات مدیریت مصرف آب شهری
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (375.89 K)

23 امکانسنجی بهره گیری از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر رشت به عنوان یکی از منابع آب تجدید شونده برای مصارف کشاورزی
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.15 MB)

24 انتخاب فرایند تصفیه هوازی فاضلاب با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (640.62 K)

25 انتخاب مناطق مناسب جهت احداث آب شیرین کن بر اساس تحلیل وضعیت وزش باد در نواحی جنوبی کشور
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (704.98 K)