جستجو
تعداد مقالات: 918

901 نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر یادگیری دانش آموزان راهنمایی
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
مشاهده مقاله

902 نقش مارن های کرتاسه فوقانی بر روی کیفیت شیمیایی منابع آب آشامیدنی غرب ایران مطالعه موردی
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.17 MB)

903 نقش مدیریت آسیب‌پذیری کلیدی در تاب‌آوری مشترکین شرکت آب و فاضلاب در زمان بحران زلزله
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (892.95 K)

904 نقش منابع اب لب شور در تامین اب شرب شهرستان بیرجند و مدیریت حفظ و نگهداری آنها
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (783.64 K)

905 نقش موزه های دانشگاهی در ارتقاء علم و فرهنگ جامعه
اولین همایش علمی و جشنواره موزه‌های دانشگاهی کشور
فاطمه معینی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.25 MB)

906 نقش موزه های دانشگاهی در مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاهها معرفی موزه انگل شناسی ونقش آن در ارتقای علمی، روابط بین المللی وگردشگری دانشگاه
اولین همایش علمی و جشنواره موزه‌های دانشگاهی کشور
سید حسین حسینی؛ محمدباقر آهو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.12 MB)

907 نقش واسطه‌ای چشم‌انداز مشترک در رابطه‌ی بین رهبری تحول-آفرین و تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
بهروز اسکندرپور*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (451.54 K)

908 نقش و مسئولیت اجتماعی اساتید دانشگاه در ارتقای اخلاقی و تربیتی دانشجویان
اولین جشنواره ترویج مسئولیت‌‌پذیری اجتماعی در دانشگاه تهران ؛ مجموعه مقاله های اولین جشنواره ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی
محسن کهتری*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.09 MB)

909 نگرشی بر معیارهای شایستگی کارگزاران فرهنگی دانشگاه‌ها ( مطالعه موردی مدیران و کارشناسان)
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نفیسه زارعی؛ نفیسه زارعی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (301.81 K)

910 نگرشی بر منزلت آب و مدیریت مصرف آن در قرآن
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (594.6 K)

911 نمایشی از نقش موزه در آموزش
اولین همایش علمی و جشنواره موزه‌های دانشگاهی کشور
حسین محسنی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (3.11 MB)

912 نوآوری، موزه ها و کارآفرینی اجتماعی
اولین همایش علمی و جشنواره موزه‌های دانشگاهی کشور
سعیده میرزائی*؛ محمد جواد جامه بزرگی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (244.28 K)

913 هدایت یادگیرندگان در محیط‌های یادگیری غیررسمی: تخمین موضوع آتی یادگیری
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
مشاهده مقاله

914 واحدهای بهره ور شیرین سازی آب با استفاده از فرایند نانوفیلتراسیون
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (784.53 K)

915 واکاوی چالش‌های آموزش در فضای مجازی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
فاطمه احمدی*
مشاهده مقاله

916 واکاوی نشانه‌های اخلاق‌محوری در دانشگاه: پژوهشی پدیدار شناختی‌
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
محمد خدایاری فرد*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (185.74 K)

917 ویژگی های سرمایه اجتماعی در تاب آوری و مدیریت بحران جنگ هشت ساله ایران و عراق بررسی موردی رزمندگان دفاع مقدس
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
عبدالله نوری گلجایی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (275.19 K)

918 وضعیت اخلاق حرفه ای اساتید دانشگاه از دیدگاه دانشجویان
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
رضا میرعرب رضی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (428.3 K)