جستجو
کلیدواژه ها = بحران
تعداد مقالات: 1

1 « تاملی بر ابعاد و ویژگی های آموزش هوشمند تاب آور »
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
سارا الماسی زاده*
مشاهده مقاله