جستجو
نویسنده = سارا الماسی زاده
تعداد مقالات: 2

1 « تاملی بر ابعاد و ویژگی های آموزش هوشمند تاب آور »
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
سارا الماسی زاده*
مشاهده مقاله

2 بررسی نقش فناوری های تحول آفرین در افزایش سرمایه اجتماعی دانشجویان
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
سارا الماسی زاده؛ سیدمحمدباقر جعفری*
مشاهده مقاله