عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

تعداد مقالات: 918

826 مدیریت پیش گیری از جرم به منظور کاهش حوادث درشبکه های فاضلاب شهری بااستفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
فرهاد کتیرایی*؛ پیام قدیریان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (522.2 K)

827 مدیریت حوادث و اتفاقات در شبکه توزیع آب شهری شاهرود با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
زهرا رعیتی*؛ ابراهیم باقری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (971.27 K)

828 مدیریت دارایی در بخش صنعت آب مطالعه موردی تأسیسات توزیع آب شرب شهر اصفهان
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
حدیثه حیدرزاده کلهرودی*؛ مهدی میرزایی؛ فاطمه مشکین فام
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.14 MB)

829 مدیریت دانش، الگویی برای تاثیر پشتیبانی فناوری اطلاعات بر فرایند ترکیب دانش (نمونه موردی شرکت آب و فاضلاب مشهد)
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
هاشم طالبی*؛ علی اصغر زمانیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (419.44 K)

830 مدیریت یکپارچه منابع آبی با تمرکز بر شاخصه آب مجازی در راستای توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: تهران)
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
سیده فخرالسادات قادری آلهاشم*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (872.48 K)

831 مدیریت هوشمند فشار سنجی شبکه های آب به منظور کاهش هدر رفت آب در شبکه های توزیع (مطالعه موردی شبکه آب شهر یاسوج)
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
زین العابدین ذبیحی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (820.66 K)

832 مدیریت هوشمند و مدلسازی هیدرولیکی آب بدون درآمد
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
کاوه حریری اصلی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (859.15 K)

833 مدل یابی نقش ابعاد رهبری اخلاقی در وفاداری سازمانی (مطالعه موردی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا)
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
سیروس قنبری؛ جمال عبدالملکی*
مشاهده مقاله

834 مدل به‌کارگیری نرم افزارهای اجتماعی در سیستم مدیریت یادگیری آموزش الکترونیکی
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
مریم حق شناس*؛ حمیدرضا یزدانی
مشاهده مقاله

835 مدلسازی اکسیژن خواهی بیوشیمیایی (BOD) و اکسیژن محلول ((DO به کمک شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) جهت بهبود یافتن شاخص کیفیت آب ایران در رودخانه جاجرود
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
علیرضا پارسا*؛ سید احمد میرباقری؛ سیده هدی رحمتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.13 MB)

836 مدلسازی سینتیکی فرایند تصفیه در شبکه انتقال فاضلاب
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
روناک امیری*؛ مجتبی احمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.09 MB)

837 مدل‌سازی شیوع رفتار ناهنجار و شکست آستانه مقاومت جامعه با کمک علم شبکه
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
زهرا فرحی*؛ علی کمندی؛ محمود شعبانخواه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (525.83 K)

838 مروری بر اثر مهمترین پارامترهای عملیاتی در سامانه‌های تصفیه‌ی فاضلاب بر حذف آنتی‌بیوتیکها از فاضلاب شهری
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
امیرحسین شرفی*؛ مهرداد شمس کیلانی؛ محمدرضا مهرنیا؛ امید توکلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (587.45 K)

839 مروری بر پژوهش های تاب‌آوری در گردشگری و روندهای پژوهشی آن: یک تحلیل کتابسنجی
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
حمیدرضا ایرانی*؛ مصطفی اسماعیلی مهیاری؛ وحید نورمندی پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (577.49 K)

840 مروری بر تاثیر ورزش بر پیشگیری از سرطان آندومتر
سومین همایش ملی ورزش و بیماری‌ها
محمد رضا کشاورز*؛ پژمان نجات؛ محمدرضا نعمت الهی؛ علی محمدی؛ بهنام مسموعی؛ علی فرهمند
مشاهده مقاله

841 مروری بر روابط فشار و نرخ شکست لوله‌ها در شبکه‌های آب‌رسانی
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
ایمان مصلحی*؛ محمدرضا جلیلی قاضی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (947.43 K)

842 مروری بر روند پژوهش های طراحی رفتار با تاکید بر توسعه تاب آوری
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
بهزاد محمدیان*؛ فاطمه شمسی گوشکی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (594.86 K)

843 مروری بر سامانه کاربردی بیوراکتورهای غشایی دینامیکی در تصفیه فاضلاب و بررسی عوامل تاثیر گذار این سامانه در حذف بهتر آلاینده‌ها
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
محمد صباغیان*؛ محمدرضا مهرنیا؛ محمد اسماعیلی؛ داود نورمحمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (673.16 K)

844 مروری بر کاربرد راکتور بستر سیال در فرایند فنتون و شبه فنتون هتروژن برای حذف رنگزاهای آلی از آب های آلوده
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
پروین اره جانی*؛ حسن اقدسی نیا؛ علیرضا ختائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (903.62 K)

845 مروری بر مفاهیم و مولفه های بین المللی تاب اوری شهری
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
محمد کاظم پور تیمورلوئی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (501.46 K)

846 مسؤولیت مدنی هوش مصنوعی در حقوق کشورهای اتحادیه اروپا
جایگاه مسؤلیت مدنی درحقوق کیفری ایران (با تاکید بر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲)
حانیه ذاکری نیا*
مشاهده مقاله

847 مسئولیت اجتماعی دانشگاه در اتحادیه اروپا
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
علی صباغیان*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (398.41 K)

848 مسئولیت اجتماعی دانشگاه در اتحادیه اروپا
اولین جشنواره ترویج مسئولیت‌‌پذیری اجتماعی در دانشگاه تهران ؛ مجموعه مقاله های اولین جشنواره ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی
علی صباغیان*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (750.34 K)

849 مسئولیت اجتماعی دانشگاه‌ها در قبال بحران کرونا: مطالعه‏ی موردی دانشگاه‌های منطقه CIS (کشورهای مستقل مشترک‌المنافع)
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
احسان رسولی نژاد*؛ پریسا صبری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (356.66 K)

850 مسئولیت‌ اجتماعی دانشگاه‌ها در مواجه با بیماری‌ کرونا (موردمطالعه: دانشگاه تهران)
اولین جشنواره ترویج مسئولیت‌‌پذیری اجتماعی در دانشگاه تهران ؛ مجموعه مقاله های اولین جشنواره ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی
زهرا فرضی زاده*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.23 MB)