عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

تعداد مقالات: 918

801 قابلیت های تلفن همراه هوشمند در ارائه محتوای الکترونیکی بعنوان منبعی اصیل بر یادگیری مستقل زبان
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
سوده اقتصاد*؛ لطیفه نجاتی یزدی زاده
مشاهده مقاله

802 کارآفرین اخلاقی عنصری از رهبری اخلاقی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
حجت ناصحیان*؛ فاطمه طاهرپور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (340.98 K)

803 کاربرد آب خاکستری در راستای کاهش مصرف آب شرب در منازل مسکونی
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
سید عبدالعلی فخری*؛ مسعود نصری؛ علی نصری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (607.86 K)

804 کاربرد اگوریتم ژنتیک تحت نرم افزار اکسل در مدیریت بهینه کیفی شبکه های توزیع آب
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
رویا پیروی*؛ علیرضا مقدم؛ مهدی مختاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1004.68 K)

805 کاربرد مایعات یونی در استخراج/پیش تغلیظ کادمیم به روش ریز استخراج مایع-مایع پخشی پیش از اندازه گیری با طیف سنجی جذب اتمی
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
سپیده لطفی*؛ ناصر دلالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (865.83 K)

806 کاربرد مدیریت فشار در کاهش حوادث خط انتقال آب ( مطالعه موردی خط انتقال شهر سجزی، ایران )
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
احسان شفیعی دستگردی*؛ آسیه سادات ملاباشی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (549.88 K)

807 کاربرد نانومیله های اکسید روی پوشش داده شده روی سطح کربن فعال در حذف شوری از آب های لب شور
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
زینب سادات بابازاده*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (172.87 K)

808 کانالهای همه ‌کاره و نقش آنها در یادگیری الکترونیکی
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
حمیده علاءالدین*
مشاهده مقاله

809 کمیته بین المللی موزه های دانشگاهی (UMAC)
اولین همایش علمی و جشنواره موزه‌های دانشگاهی کشور
فاطمه احمدی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (740.63 K)

810 کنترل بیولوژیکی بالکینگ در سیستم های تصفیه لجن فعال
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
احسان طالبی*؛ لیلی جوارانی؛ محمد امین زارعی؛ شاداب صفادرگیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (510.79 K)

811 کنترل فشار‌های منفی ناشی از ضربه قوچ در خطوط انتقال آب با ترکیب تانک ضربه گیر و شیر هوا (مطالعه موردی: شهرستان مهران، استان ایلام)
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
اسرین بهرامی*؛ جعفر مامی زاده؛ علیرضا حسینی؛ حمیدرضا لطفی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (863.07 K)

812 گیاه پالایی حذف نیترات از آب آشامیدنی
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
فرح سادات هالک*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (977.9 K)

813 گردشگری هوشمند و سرمایه اجتماعی اعتماد، اخلاق و جامعه‌پذیری
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
امیرحسین پاینده؛ امین فرجی*؛ سامان کیوان نیا
مشاهده مقاله

814 گندزدایی آب آلوده با استفاده از فرآیند الکتروشیمیایی واجد الکترود مش استیل
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
سیده فاطمه غنی زاده الهاشم*؛ عباس رضایی؛ حاتم گودینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (882.57 K)

815 لزوم اصلاح مخازن بتنی زمینی ذخیره آب موجود بر اساس معیارهای پدافند غیر عامل
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
حسین حبیبی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (600.79 K)

816 لزوم وجود برچسب بازده اقتصادی آب مصرفی در وسایل خانگی از جمله کولرهای آبی و راهکارهای عملی برای بالا بردن این بازده
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
بهزاد امیدی کاشانی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.26 MB)

817 ماجرای نهایی علم و ثروت
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
مسلم شجاعیان فر*
مشاهده مقاله

818 مبانی، مؤلفه‌ها و شاخص‌های دانشگاه اخلاق‌مدار با تأکید بر اخلاق توحیدی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
اصغر مولائی*؛ احد نژادابراهیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (298.97 K)

819 مبانی، مولفه‌ها و ویژگی‌های دانشگاه اخلاق مدار
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
ثریا خیری؛ مهدی اکبرنژاد؛ معصومه زنگنه*
مشاهده مقاله

820 مبانی و گستره مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارات ناشی از کرونا
جایگاه مسؤلیت مدنی درحقوق کیفری ایران (با تاکید بر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲)
حسنعلی شجاعیان؛ سید احمد حبیب نژاد*
مشاهده مقاله

821 محاسبه قطر بهینه انشعابات آب براساس تعداد واحد های مسکونی,ظرفیت قراردادی و ظرفیت اندازه گیری کنتورها
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
سعید آزاده مافی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (168.04 K)

822 محصولات تراریخته، مسئولیت مدنی و ملاحظاتی در خصوص آنها
جایگاه مسؤلیت مدنی درحقوق کیفری ایران (با تاکید بر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲)
حمیدرضا محمدی*؛ داود اسلامی
مشاهده مقاله

823 مختصری از مسئولیت‌پذیری در قرآن و کلام معصومین (ص)
اولین جشنواره ترویج مسئولیت‌‌پذیری اجتماعی در دانشگاه تهران ؛ مجموعه مقاله های اولین جشنواره ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی
شکرالله بینایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (833.44 K)

824 مدیریت آب باران در حوزه‌های شهری وتاثیر آن در افزایش تاب آوری شهرها
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
حجت علیخانی مهوار*
مشاهده مقاله

825 مدیریت پایش کیفی منابع آب زیرزمینی بااستفاده از نرم افزارAq.QA (مطالعه موردی شهرستان زنجان)
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
علیرضا جزء قاسمی؛ علیمحمد نادرخانی؛ کبری اترک؛ صغرا عبدالرزاقی*؛ سعید یوسفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (900.96 K)