عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

تعداد مقالات: 918

726 رابطه بین هوش موفقیت و اخلاق حرفه‌ای با درگیری خلاقانه در کار در میان اعضای هیئت علمی گروه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
هادی رزقی شیرسوار*؛ لیلا محمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (559.78 K)

727 رابطه سبک تفکر و رویکرد یادگیری با پیشرفت تحصیلی یادگیری الکترونیکی
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
نعمت اله صالحی نجف آبادی*
مشاهده مقاله

728 رابطه سبک های دلبستگی و تاب آوری با میانجیگری سرسختی در دانشجویان
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
زهرا نقش؛ شکرانه رهبری؛ مطهره وکیلی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (404.16 K)

729 رابطه عواطف تحصیلی، ساختار توانمند ساز مدرسه و پیشرفت تحصیلی با خودکارآمدی خلاق دانش آموزان پسر سال سوم دبیرستان های شهرستان اهواز
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
زینت مهدیانی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (423.89 K)

730 راهبرد های ارتقای مسئولیت پذیری اجتماعی در دانشگاه ها
اولین جشنواره ترویج مسئولیت‌‌پذیری اجتماعی در دانشگاه تهران ؛ مجموعه مقاله های اولین جشنواره ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی
فاطمه ثقفی*؛ معصومه پورعلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.01 MB)

731 راهکارهای ارتقاء سرمایه اجتماعی در سازمان‌ها
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
امید آریانی*
مشاهده مقاله

732 راهکارهای عملی رشد اخلاقی دانشگاه
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
امین اله سالارزهی*
مشاهده مقاله

733 راهکارهای عملی رشد اخلاقی در دانشگاه
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
فاطمه محمدی*
مشاهده مقاله

734 راهکارهای عملی رشد اخلاقی در دانشگاه‌ها بر اساس آیات و روایات
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
نادیا حمید*
مشاهده مقاله

735 راهکارهای مسئولیت پذیری در مؤسسات آموزش عالی: مروری بر برخی تجارب داخلی و جهانی
اولین جشنواره ترویج مسئولیت‌‌پذیری اجتماعی در دانشگاه تهران ؛ مجموعه مقاله های اولین جشنواره ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی
زهره رهسپار*؛ رضوان حکیم زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.45 MB)

736 رشد اخلاقی دانشگاه، اخلاق گفتگویی و شهروندی دانشگاهی گفتگویی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
سید محمود نجاتی حسینی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (778.97 K)

737 رنگزدایی از محیط آبی حاوی رنگ آزو متیل رد با استفاده از نانو کاتالیست مغناطیسی
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
عرفان قلعی*؛ طیبه باقری لطف آباد؛ امیر حیدری نسب؛ سهیلا یغمائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (167.09 K)

738 رنگزدایی و حذف COD از فاضلاب حاوی رنگزای آزوی AR18 در بیوراکتور غشائی ناپیوسته متوالی (SBMBR) تحت تاثیر زمان ماند هیدرولیکی (HRT)
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مریم حسنی زنوزی*؛ سید محمدرضا علوی مقدم؛ رضا مکنون
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.02 MB)

739 رویکردشبیه سازی_ بهینه سازی در طراحی شبکه های توزیع آب شهری با استفاده از WaterGEMS (مطالعه موردی: ناحیه یک شهر ایلام)
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
ستاره حیدری*؛ جعفر مامی زاده؛ جواد سروریان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (740.33 K)

740 رویکرد و کارکرد: جایگاه موزه‌های دانشگاهی در نظام آموزشی
اولین همایش علمی و جشنواره موزه‌های دانشگاهی کشور
مهران نوروزی آبادچی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (153.96 K)

741 ساخت غشای لایه نازک ترکیبی اسمز معکوس به منظور شیرین سازی آب های لب شور
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
علیرضا مهدی پور؛ عبدالرضا اروجعلیان مشهدی*؛ احمدرضا رئیسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (654.23 K)

742 ساخت غشای نانوفیلتراسیون حاوی نانولوله‌های کربنی به منظور تصفیه آب
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
سامان مسواری؛ احمدرضا رئیسی*؛ عبدالرضا اروجعلیان مشهدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (607.06 K)

743 سامانه مدیریت یادگیری، انگیزش و رضایت دانشجویان
دوازدهمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی
اعظم اسفیجانی*
مشاهده مقاله

744 سرمایه اجتماعی در سازمان حکومت های محلی بر بنیان اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 12
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
مهدی بالوی*؛ حسن دشتی؛ جواد میرقاسمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (396.57 K)

745 سرمایه اجتماعی زنان ساکن در بافت حاشیه ای شهر مشهد و الزامات سیاستگذاری برای ارتقاء آن
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
سیمین فروغ زاده*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (587.07 K)

746 سرمایه اجتماعی و تاب آوری اجتماعی
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
رومینا سادات طالبی مقدم*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (237.69 K)

747 سرمایه اجتماعی و تاب آوری در کسب و کار
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
کاوه آلبا*؛ محمد نصراله نیا؛ فرزانه رحمانی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (827.75 K)

748 سرمایه اجتماعی و تاب آوری روستایی: بحثی پیرامون مفهوم شناسی و نظریه ها
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
نجم الدین یوسفی؛ محمد تقی سبزه ای*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (395.36 K)

749 سرمایه اجتماعی و تاب‌آوری کارآفرینان: عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط در دوران کرونا
سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
نسیم طوسی*؛ ریحانه عصاریان؛ حسن زارعی متین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (390.45 K)

750 سلامت سازمانی دانشگاه‌ها در مسیر توجه به اخلاق حرفه‌ای اعضای هیئت علمی
چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار ؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار
زهرا پاکباز*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (379.63 K)